>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789188429209
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2017-01-17
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 1975,12 KB

När vänstern tog makten över kyrkan
Med jämna mellanrum bryter debatter ut om politiseringen av Svenska kyrkan. Inte sällan är temat att andlighet och teologi har ställts i skuggan av ett samhällsengagemang i linje med den profana vänsterns agenda. Trots detta och trots att en rad kyrkliga makthavare, med KG Hammar i spetsen, har berättat om hur hela deras gärning och tro har präglats av 68-rörelsen, har forskningen inte visat något nämnvärt intresse för frågan om sextio- och sjuttiotalsradikalismens påverkan på svensk kristenhet.
I den på ett omfattande källmaterial baserade studien 68-Kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 19651989 visar Johan Sundeen att arvet efter 1968 varaktigt har präglat nätverk av inflytelserika opinionsbildare inom Svenska kyrkan och ett antal andra trossamfund. Under det s.k. röda decenniet gjorde en krets av teologer gällande att kristendom och marxism ska ses som andliga kusiner. Från predikstolar och lärosalar förkunnades att Jesus var socialist, och att kristendomen är en inomvärldslig proteströrelse. I den stora kampen om världen stod Gud och befrielserörelser i Afrika, Asien och Latinamerika på den goda sidan, Västerlandet, den borgerliga demokratin, marknadsekonomin och en passiviserande andlighet på den onda.
Johan Sundeen dokumenterar utförligt den kristna vänsterns sympatier för Maos Kina, Castros Kuba, Ortegas Nicaragua samt Honeckers DDR. Regimer med svåra människorättsbrott sitt samvete och med förföljelse av kristna på sitt program, men vars marxist-leninistiska samhällssystem sades vara delar av Guds plan för en värld präglad av godhet, jämlikhet och rättvisa.
Boken är oumbärlig läsning för var och en som vill förstå ett lika viktigt som förbisett element i den svenska kristenhetens moderna historia.

OM FÖRFATTAREN
Johan Sundeen är idé- och lärdomshistoriker och verksam som universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i Borås. Han har tidigare publicerat bland annat Andelivets agitator: J.A. Eklund, kristendomen och kulturen samt Reflektioner från Periferin: Böcker, bildning och idédebatt. Johan Sundeen är bosatt med sin familj i Brämhult och är praktiserande katolik.Nedladdningar:577
Besök:928

Läs boken 68-kyrkan : svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989 i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
68-kyrkan : svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989 pdf download
68-kyrkan : svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989 e-bok apple
68-kyrkan : svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989 bok pdf svenska
68-kyrkan : svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989 epub books download
68-kyrkan : svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989 las online bok
svenska 68-kyrkan : svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989 pdf
68-kyrkan : svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989 book online
68-kyrkan : svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989 book på svenska
68-kyrkan : svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989 audiobook svenska gratis
68-kyrkan : svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989 pa svenska pdf free download
68-kyrkan : svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989 på svenska pdf
68-kyrkan : svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989 on kindle
68-kyrkan : svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989 epub on ipad
68-kyrkan : svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989 svenska audiobook free
68-kyrkan : svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989 ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *