>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2015-08-17
Språk:Svenska
ISBN-10:9789144092546
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 1144,89 KB

Studier på universitet och högskola innebär en utmaning för de allra flesta studenter, inte minst när det gäller de höga kraven på läs- och skrivförmåga. Texterna som ska läsas uppfattas ofta som svårtillgängliga och de skriftliga uppgifterna man ställs inför som nervpressande. Så hur gör man då för att ta sig an de högt ställda förväntningarna och planera studierna på ett effektivt sätt? Hur utvecklar man lässtrategier som leder till att man på djupet förstår innehållet i en vetenskaplig text? Och hur gör man för att förbättra sitt eget skrivande i riktning mot ökad anpassning till den akademiska genren och stilnivån?

Genom sina resonerande textavsnitt och praktiska övningar ger boken tydlig vägledning i hur man kan utveckla läs- och skrivförmågan i akademiska sammanhang. Författarna beskriver bland annat högskolan som studiemiljö, ger konkreta råd om studieteknik, förklarar hur man utvecklar sitt skrivande genom respons från andra samt lyfter fram utmärkande drag i den vetenskapliga texten och i det akademiska språket.
Akademiskt läsande och skrivande passar lika väl för kurser vid universitet och högskola som för avancerade kurser i svenska och svenska som andraspråk på gymnasium och inom vuxenutbildningen. Boken kan också användas vid självstudier motsvarande nivå C1 och C2 på den europeiska språkskalan CEFR.

Denna bok passar bra ihop med och kompletterar boken Muntlig interaktion i akademiska sammanhang.Nedladdningar:378
Besök:741

Läs boken Akademiskt läsande och skrivande i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Akademiskt läsande och skrivande pdf download
Akademiskt läsande och skrivande e-bok apple
Akademiskt läsande och skrivande bok pdf svenska
Akademiskt läsande och skrivande epub books download
Akademiskt läsande och skrivande las online bok
svenska Akademiskt läsande och skrivande pdf
Akademiskt läsande och skrivande book online
Akademiskt läsande och skrivande book på svenska
Akademiskt läsande och skrivande audiobook svenska gratis
Akademiskt läsande och skrivande pa svenska pdf free download
Akademiskt läsande och skrivande på svenska pdf
Akademiskt läsande och skrivande on kindle
Akademiskt läsande och skrivande epub on ipad
Akademiskt läsande och skrivande svenska audiobook free
Akademiskt läsande och skrivande ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *