>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144112381
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2017-04-07
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 1992,91 KB

Över en miljon människor i Sverige har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Alkohol- och narkotikaproblem berör ofta även anhöriga, vänner och arbetskamrater. För att kunna förstå, förebygga och behandla sådana problem krävs kunskap. I denna grundläggande lärobok presenteras aktuell, forskningsbaserad kunskap på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt.

Boken är unik i den bemärkelsen att den tar ett helhetsgrepp på alkohol- och narkotikaområdet. Författarna belyser och problematiserar drogernas effekter och skadeverkningar, tar upp hur drogproblem kan förklaras med hjälp av teorier och begrepp från olika vetenskapsområden samt beskriver de sociala och hälso mässiga konsekvenser som problematisk droganvändning kan innebära för den enskilde. Boken innehåller även en gedigen redogörelse för samhällets olika insatser på området – alkohol- och narkotikakontroll, prevention, utredning, vård- och behandling samt skadebegränsning.

Ett viktigt inslag i boken är intervjuer med yrkesutövare och en brukarföreträdare, som berättar om sina egna erfarenheter av att arbeta med frågor som rör bruk, missbruk och beroende.

Alkohol- och narkotikaproblem vänder sig till personer som studerar till socionom, psykolog, sjuksköterska, läkare, polis eller behandlingsassistent samt till dem som redan arbetar inom något av dessa yrken. Personer som själva har eller har haft drogproblem är också en viktig målgrupp, liksom deras anhöriga. Men boken kan även läsas av personer med ett mer allmänt intresse av alkohol- och narkotikafrågor.Nedladdningar:459
Besök:697

Läs boken Alkohol- och narkotikaproblem i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Alkohol- och narkotikaproblem pdf download
Alkohol- och narkotikaproblem e-bok apple
Alkohol- och narkotikaproblem bok pdf svenska
Alkohol- och narkotikaproblem epub books download
Alkohol- och narkotikaproblem las online bok
svenska Alkohol- och narkotikaproblem pdf
Alkohol- och narkotikaproblem book online
Alkohol- och narkotikaproblem book på svenska
Alkohol- och narkotikaproblem audiobook svenska gratis
Alkohol- och narkotikaproblem pa svenska pdf free download
Alkohol- och narkotikaproblem på svenska pdf
Alkohol- och narkotikaproblem on kindle
Alkohol- och narkotikaproblem epub on ipad
Alkohol- och narkotikaproblem svenska audiobook free
Alkohol- och narkotikaproblem ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *