>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2009-01-01
Språk:Svenska
ISBN-10:9789144019956
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 3173,11 KB

Denna grundbok belyser fenomenet, ämnet och forskningsfältet andraspråksinlärning. Med utgångspunkt i 1960-talets brytning med behavioristisk inlärningspsykologi och kontrastiv språkanalys diskuteras de mest centrala frågeställningarna inom den därefter följande moderna, mentalistiskt orienterade andraspråksforskningen.

I bokens tio kapitel presenteras de huvudsakliga empiriska upptäckterna och teorierna om andraspråkets utveckling och variation, dess kognition, processning och universella egenskaper, liksom inflödets, interaktionens och undervisningens roll, effekter av sociala och individuella skillnader samt modersmålets inverkan. Många exempel ges från studier av svenska som andraspråk. Boken avslutas med en termordlista med förklaringar till centrala begrepp inom fältet.

Boken vänder sig främst till universitetsstuderande på grundnivå i ämnen som tvåspråkighet, svenska och nordiska språk samt till blivande och verksamma lärare i svenska som andraspråk och modersmålssvenska.Nedladdningar:481
Besök:884

Läs boken Andraspråksinlärning i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Andraspråksinlärning pdf download
Andraspråksinlärning e-bok apple
Andraspråksinlärning bok pdf svenska
Andraspråksinlärning epub books download
Andraspråksinlärning las online bok
svenska Andraspråksinlärning pdf
Andraspråksinlärning book online
Andraspråksinlärning book på svenska
Andraspråksinlärning audiobook svenska gratis
Andraspråksinlärning pa svenska pdf free download
Andraspråksinlärning på svenska pdf
Andraspråksinlärning on kindle
Andraspråksinlärning epub on ipad
Andraspråksinlärning svenska audiobook free
Andraspråksinlärning ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *