>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2016-09-06
ISBN-10:9789176789162
Språk:Svenska
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 9739,48 KB

Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den rättsliga regleringens uppgift är att hantera de intressekonflikter som fortlöpande uppkommer. Detta förutsätter att parterna beaktar varandras intressen och visar varandra respekt.

Förutsättningarna för den individuella arbetsrätten har under de senaste decennierna väsentligt förändrats. Det konventionella industriarbetet har kraftigt minskat. Istället har andelen tjänsteproduktion ökat. Också metoderna för företagsledning och arbetsorganisation är andra idag än tidigare. Genom medlemskapet i EU och inkorporeringen av Europakonventionen har svensk arbetsrätt tillförts en internationell dimension som tidigare i stort sett saknats. Dessa förändringar – som kan sammanfattas under rubrikerna ”tjänstesamhällets framväxt” och ”internationalisering” – gör sig starkt gällande i nyare lagstiftning, rättspraxis och kollektivavtal. En ambition med boken är att integrera dessa nya element i framställningen.

Anställningsförhållandets innehåll påverkas av en lång rad olika normkällor, som internationella rättsakter, allmänna läror, lagar, kollektivavtal, rättspraxis och personliga avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken syftar till att belysa samspelet mellan dessa och klargöra de argument och bedömningsgrunder som ska, bör eller får beaktas vid lösningen av rättsliga tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Boken kan användas vid kvalificerad akademisk undervisning tillsammans med Källström, Malmberg & Öman, Den kollektiva arbetsrätten. Anställningsförhållandet kan även användas i det praktiska rättslivet.Nedladdningar:319
Besök:877

Läs boken Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten pdf download
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten e-bok apple
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten bok pdf svenska
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten epub books download
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten las online bok
svenska Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten pdf
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten book online
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten book på svenska
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten audiobook svenska gratis
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten pa svenska pdf free download
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten på svenska pdf
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten on kindle
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten epub on ipad
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten svenska audiobook free
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *