>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2018-01-30
Språk:Svenska
ISBN-10:9789188121158
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 4563,11 KB

Arbetsmiljö 2018 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse den 1 januari 2018.

Under 2017 har en ny arbetsmiljöföreskrift beslutats ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” (AFS 2017:3) som gäller fr o m 1 december 2017.

Ändringar har fr o m 1 juni 2017 gjorts i ”Användning av pressar och gradsaxar” (AFS 1999:8) samt fr o m 1 december 2017 i ”Gaser” (AFS 1997:7) och ”Kemiska arbetsmiljörisker” (AFS 2011:19). Dessutom har ett antal äldre föreskrifter upphävts.

Arbetsmiljö 2018 innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter:

* Systematiskt arbetsmiljöarbete
* Organisatorisk och social arbetsmiljö
* Arbetsplatsens utformning
* Första hjälpen och krisstöd
* Belastningsergonomi
* Buller
* Ensamarbete
* Minderårigas arbetsmiljö
* Gravida och ammande arbetstagare
* Anteckningar om jourtid, övertid och mertid
* Arbetsanpassning och rehabilitering
* Användning av arbetsutrustning
* Byggnads- och anläggningsarbete
* Kemiska arbetsmiljörisker (ÄNDRAD 2017)
* Hygieniska gränsvärden
* Åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön
* Arbete vid bildskärm
* Arbete med djur
* Arbete i stark värme
* Medicinska kontroller i arbetslivet
* Användning av personlig skyddsutrustningNedladdningar:579
Besök:756

Läs boken Arbetsmiljö 2018 – Aktuella författningar 1 januari 2018 i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Arbetsmiljö 2018 – Aktuella författningar 1 januari 2018 pdf download
Arbetsmiljö 2018 – Aktuella författningar 1 januari 2018 e-bok apple
Arbetsmiljö 2018 – Aktuella författningar 1 januari 2018 bok pdf svenska
Arbetsmiljö 2018 – Aktuella författningar 1 januari 2018 epub books download
Arbetsmiljö 2018 – Aktuella författningar 1 januari 2018 las online bok
svenska Arbetsmiljö 2018 – Aktuella författningar 1 januari 2018 pdf
Arbetsmiljö 2018 – Aktuella författningar 1 januari 2018 book online
Arbetsmiljö 2018 – Aktuella författningar 1 januari 2018 book på svenska
Arbetsmiljö 2018 – Aktuella författningar 1 januari 2018 audiobook svenska gratis
Arbetsmiljö 2018 – Aktuella författningar 1 januari 2018 pa svenska pdf free download
Arbetsmiljö 2018 – Aktuella författningar 1 januari 2018 på svenska pdf
Arbetsmiljö 2018 – Aktuella författningar 1 januari 2018 on kindle
Arbetsmiljö 2018 – Aktuella författningar 1 januari 2018 epub on ipad
Arbetsmiljö 2018 – Aktuella författningar 1 januari 2018 svenska audiobook free
Arbetsmiljö 2018 – Aktuella författningar 1 januari 2018 ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *