>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2012-01-19
Språk:Svenska
ISBN-10:9789147097630
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 5281,15 KB

Arbetsmiljörätt och rehabilitering är en praktisk handbok men också en uppslagsbok och ger en samlad redovisning av de aktuella reglerna i lagar, förordningar, tillämpningsföreskrifter och kollektivavtal. Den sätter in reglerna i ett sammanhang vilket underlättar förståelsen och ger en helhetssyn.

Läs mer
Arbetsmiljörätten och reglerna om sjukförsäkringen har varit mycket omdiskuterade under 2000-talets första decennium. Det gäller såväl på samhällsnivå som på organisations-, grupp och individnivå. Ekonomiska kostnader har ställts mot anställdas utslagning från arbetsmarknaden och arbetsmiljöförhållanden i företag, kommunala förvaltningar och statliga myndigheter. Reglerna för arbetsmiljö-, arbetsskade- och rehabiliteringsområdena har ändrats ett flertal gånger under 2000-talets inledande decennium. I flera fall har det tillkommit nya regler utifrån olika EG-direktiv t.ex. inom diskrimineringsområdet.

Om författarna
Lars Zanderin är universitetslektor (em.) och undervisar i arbetsmiljörätt, arbetsrätt, PA- och organisationsfrågor vid Växjö universitet. Han är vidare knuten till Rättssociologiska enheten, Lunds universitet. Mats Günzel är socionom och har mångårig erfarenhet av rehabiliteringsarbete. Han är nu ansvarig för extern samverkan inom Försäkringskassan i Blekinge.Nedladdningar:466
Besök:937

Läs boken Arbetsmiljörätt och rehabilitering i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Arbetsmiljörätt och rehabilitering pdf download
Arbetsmiljörätt och rehabilitering e-bok apple
Arbetsmiljörätt och rehabilitering bok pdf svenska
Arbetsmiljörätt och rehabilitering epub books download
Arbetsmiljörätt och rehabilitering las online bok
svenska Arbetsmiljörätt och rehabilitering pdf
Arbetsmiljörätt och rehabilitering book online
Arbetsmiljörätt och rehabilitering book på svenska
Arbetsmiljörätt och rehabilitering audiobook svenska gratis
Arbetsmiljörätt och rehabilitering pa svenska pdf free download
Arbetsmiljörätt och rehabilitering på svenska pdf
Arbetsmiljörätt och rehabilitering on kindle
Arbetsmiljörätt och rehabilitering epub on ipad
Arbetsmiljörätt och rehabilitering svenska audiobook free
Arbetsmiljörätt och rehabilitering ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *