>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2017-08-04
ISBN-10:9789139207528
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 9989,15 KB

Denna sjunde upplaga av Arbetsrätten: en översikt ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge i slutet av 2010-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mellan lagstiftning och avtalsreglering beskrivs och illustreras. Talrika hänvisningar ges till domstolspraxis och annat rättsligt material.

I en introduktion belyses bl.a. karakteristiska drag i svensk arbetsrätt i europeiskt perspektiv. I en allmän del behandlas främst arbetstagarbegreppet, fri rörlighet för arbetskraft och rättegången i arbetstvister. Ett kapitel om kollektiv arbetsrätt skildrar reglerna om bl.a. föreningsrätt och kollektivavtal samt arbetsstrid och fredsplikt. Frågorna om arbetstagarinflytande över företags- och arbetsledning behandlas som en särskild del av arbetsrätten. Det mest omfattande kapitlet ägnas anställningsförhållandets rätt och avser bl.a.
tillkomsten av anställningsavtal, avtalsförpliktelser, löneskydd, sanktioner, anställningsskydd samt företagsöverlåtelse och andra partsskiften. Diskrimineringsrätten behandlas i en del för sig och i två avslutande kapitel redovisas arbetsmarknadsreglering samt arbetsmiljö och arbetstid.

Bland nyheterna i denna upplaga kan nämnas nya regler gällande utlänningar
som utför arbete utan tillstånd, en reviderad lex Laval rörande utstationering från andra EES länder och en ny lag om arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. De mest långtgående ändringarna från senare år rör aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja likabehandling.

Föregående upplagor har använts som kurslitteratur vid universitet och
annan utbildning på olika nivåer. Boken bör kunna komma till nytta även för
dem som i sin yrkesutövning har behov av att raskt orientera sig i det omfattande arbetsrättsliga materialet.Nedladdningar:561
Besök:619

Läs boken Arbetsrätten : en översikt i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Arbetsrätten : en översikt pdf download
Arbetsrätten : en översikt e-bok apple
Arbetsrätten : en översikt bok pdf svenska
Arbetsrätten : en översikt epub books download
Arbetsrätten : en översikt las online bok
svenska Arbetsrätten : en översikt pdf
Arbetsrätten : en översikt book online
Arbetsrätten : en översikt book på svenska
Arbetsrätten : en översikt audiobook svenska gratis
Arbetsrätten : en översikt pa svenska pdf free download
Arbetsrätten : en översikt på svenska pdf
Arbetsrätten : en översikt on kindle
Arbetsrätten : en översikt epub on ipad
Arbetsrätten : en översikt svenska audiobook free
Arbetsrätten : en översikt ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *