>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789139019145
Utgivningsdatum:2016-09-06
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 3141,38 KB

Domstolarnas påföljdsbestämning tilldrar sig ständigt uppmärksamhet och intresse. Det finns i dag ett stort antal påföljder och många kombinationsmöjligheter. Även om det finns åtskilliga lagregler på området är domstolarnas påföljdsbestämning till stor del praxisstyrd. Denna bok ger en heltäckande och sammanhängande framställning av hur det svenska påföljdssystemet är uppbyggt och tillämpas.

Att bestämma påföljd för brott är en handbok som hjälper domare att fatta väl underbyggda beslut när de ska bestämma påföljd. Den är också till nytta för åklagare och försvarare när de ska argumentera i påföljdsbestämningsfrågor. Boken beskriver hur påföljdsbestämningssystemet ser ut som en helhet och hur det bör hanteras. Den behandlar de centrala lärorna och principerna bakom systemet. I ett flertal kontroversiella eller i övrigt oklara frågor redovisar författarna skäl för och emot olika lösningar och anger sin åsikt om vilka skäl som väger tyngst. I boken finns, förutom ett antal grafiska bilder som kan tjäna som utgångspunkt för domstolarnas beslutsfattande i skilda avseenden, ett avsnitt som anger hur rättstillämparen bör gå till väga och vilka beslut som han eller hon har att fatta på olika nivåer under påföljdsbestämningsprocessen.

Denna tredje upplaga av boken har kompletterats med kommentarer bl.a. till reglerna om preskription och till bestämmelserna om förverkande och företagsbot m.m. Därmed omfattar boken numera hela tredje avdelningen av brottsbalken. Texten i övrigt har aktualiserats på ett stort antal punkter. Bl.a. är framställningen av reglerna i 34 kap. brottsbalken i stora delar ny.

Att bestämma påföljd för brott riktar sig i första hand till domare, åklagare, försvarare och andra som i sin verksamhet konfronteras med påföljdsbestämningsfrågor samt till juridikstuderande.Nedladdningar:212
Besök:961

Läs boken Att bestämma påföljd för brott i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Att bestämma påföljd för brott pdf download
Att bestämma påföljd för brott e-bok apple
Att bestämma påföljd för brott bok pdf svenska
Att bestämma påföljd för brott epub books download
Att bestämma påföljd för brott las online bok
svenska Att bestämma påföljd för brott pdf
Att bestämma påföljd för brott book online
Att bestämma påföljd för brott book på svenska
Att bestämma påföljd för brott audiobook svenska gratis
Att bestämma påföljd för brott pa svenska pdf free download
Att bestämma påföljd för brott på svenska pdf
Att bestämma påföljd för brott on kindle
Att bestämma påföljd för brott epub on ipad
Att bestämma påföljd för brott svenska audiobook free
Att bestämma påföljd för brott ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *