>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789147099627
Utgivningsdatum:2015-01-20
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 8579,58 KB

Att bli förskollärare är skriven för förskollärarutbildningen och ger en bred och heltäckande introduktion till förskolläraryrket. I boken presenteras förskolans verksamhet och förskollärarprofessionen utifrån både teoretiska och praktiska perspektiv. I boken deltar också 23 svenska professorer med bidrag från sin forskning inom området vilket gör boken helt unik!

Läs mer
Boken är uppbyggd i fyra delar- professionsperspektivet, verksamhetsperspektivet, barnperspektivet och bildningsperspektivet. Varje del inleds med en kort beskrivning av och motivering till det valda perspektivet. Inom de olika perspektiven finns bidrag från 23 svenska professorer som i sin forskning har fokus på förskolan. Bidragen visar den rika variation av forskning som har utvecklats om förskolan under de senaste 30 åren.
Boken har också som syfte att sätta in förskolan och förskolans nutida verksamhet i ett historiskt perspektiv. Ett kännetecken för förskolans verksamhet är dess helhetssyn på barnet som lärande, lekande och aktivt utforskande. Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket genomgående speglas i boken med introducerande texter, vetenskapliga bidrag, exempel från förskolans levda praktik liksom kopplingar till förskolans pionjärer och styrdokument genom historien.

Om författarna
Ingrid Engdahl är docent i barn och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet och Eva Ärlemalm-Hagsér är docent i pedagogik vid Mälardalens högskola.
Medverkande professorer är i alfabetisk ordning: Anders Arnqvist, Maj Asplund Carlsson, Eva Björck-Åkesson, Gunilla Dahlberg, Mats Granlund, Gunilla Halldén, Solveig Hägglund, Eva Johansson, Jan-Erik Johansson, Birgitta Knutsdotter Olofsson, Hillevi Lenz Taguchi, Marita Lindahl, Annica Löfdahl, Sven Persson, Ingrid Pramling Samuelsson, Niklas Pramling, Karin Rönnerman, Lena Rubinstein Reich, Anette Sandberg, Sonja Sheridan, Ingegerd Tallberg Broman, Ann-Christine Vallberg Roth och Pia Williams.Nedladdningar:227
Besök:948

Läs boken Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet pdf download
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet e-bok apple
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet bok pdf svenska
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet epub books download
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet las online bok
svenska Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet pdf
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet book online
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet book på svenska
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet audiobook svenska gratis
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet pa svenska pdf free download
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet på svenska pdf
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet on kindle
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet epub on ipad
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet svenska audiobook free
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *