>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789144089782
Utgivningsdatum:2014-06-17
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 7242,29 KB

Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som just påbörjat sjuksköterskeutbildningen. I boken ges en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och ämnesmässiga grund samt samhällets krav på sjuksköterskan. Utöver detta presenteras några av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Boken är tänkt att fungera som en översikt över yrkets innehåll och att användas tidigt i utbildningen för att ge en helhetsförståelse av vad yrket innebär.

Samtliga författare är sjuksköterskor, lärare och aktiva forskare vid olika sjuksköterskeutbildningar i Sverige. Dagens yrke innehåller fortfarande många av Florence Nightingales vårdprinciper. Trots detta har hon oförtjänt fått stå som förebild för, i första hand, kvinnors oavlönade arbete. I själva verket ansåg Florence Nightingale att vård inte stod i motsättning till en god ekonomisk ersättning och hon verkade för att kvinnor skulle få utbildning och därmed en egen inkomst. Författarna vill förtydliga att sjuksköterskeyrket är en profession som kräver omfattande teoretisk och praktisk kunskap och förhoppningen är att boken ska ge inspiration under utbildningen. Sjuksköterskeyrket är ett yrke med en kunskapspotential som ger makt att påverka och förbättra vården – ett yrke att vara stolt över.
Boken kan även användas av andra yrkeskategorier inom vård och omsorg, för att få en bild av sjuksköterskans formella kompetens.Nedladdningar:474
Besök:764

Läs boken Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne pdf download
Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne e-bok apple
Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne bok pdf svenska
Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne epub books download
Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne las online bok
svenska Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne pdf
Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne book online
Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne book på svenska
Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne audiobook svenska gratis
Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne pa svenska pdf free download
Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne på svenska pdf
Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne on kindle
Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne epub on ipad
Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne svenska audiobook free
Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *