>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2013-02-06
Språk:Svenska
ISBN-10:9789144083698
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 9485,55 KB

Boken har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Det andra är att bevisa att förändringar kan förbättra elevernas resultat.

I kapitel 1 visar författaren varför skolprestationer är viktiga och varför bättre utbildning är angeläget eftersom människor blir friskare, lever längre och bidrar mer till samhället. Tre frågor har avgörande betydelse, viktigast är lärarkvalitet som är den enskilt viktigaste faktorn i utbildningssystemet, högst varierande samt av mer avgörande betydelse för vissa elever än för andra.

I kapitel 2 undersöker författaren några metoder som kan utveckla och beräkna hur stor verkan förändringarna kan få på elevresultaten och visar att t.ex. lärstilar inte har någon som helst verkan i jäm förelse med ökade ämneskunskaper. Författaren diskuterar forskningen om formativ bedömning i klassrummen och visar att arbetssättet har mycket stor positiv inverkan på elevers skolprestationer. I kapitel 3, 4, 5, 6 och 7 avhandlas i tur och ordning de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning:

  • klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och framsteg
  • åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter
  • ge feedback som för lärandet framåt
  • aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra
  • samt att äga sitt eget lärande.

Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i grund- och gymnasieskolan samt till skolledare, skolpolitiker, föräldrar och andra med intresse för området.Nedladdningar:589
Besök:791

Läs boken Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken pdf download
Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken e-bok apple
Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken bok pdf svenska
Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken epub books download
Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken las online bok
svenska Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken pdf
Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken book online
Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken book på svenska
Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken audiobook svenska gratis
Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken pa svenska pdf free download
Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken på svenska pdf
Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken on kindle
Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken epub on ipad
Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken svenska audiobook free
Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *