>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2014-06-12
ISBN-10:9789147098330
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 8764,77 KB

Att undersöka och pröva vem man är och vem man vill vara, i förhållande till omgivningen och till olika kontexter, är något som påbörjas under de föränderliga och omvälvande ungdomsåren – då tar sökandet efter och skapandet av en identitet fart.
Den här antologin visar på hur både olika strukturella och mer individrelaterade livsvillkor påverkar och formar identitetsskapandet och vuxenblivandet. Det påverkas också av vilka arenor de unga befinner sig på och aktivt är med och formar, exempelvis genom interaktion i sociala medier, i skolan, i fritids- och föreningsliv, i idrottssammanhang, musiksfären etcetera.

Läs mer
Bokens kapitel tar avstamp i en rad olika kontexter där ungdomars identitetsskapande sker och bygger på forskning utförd inom olika discipliner som belyser ungdomars lärande, utveckling och livsvillkor. I boken finns en rad exempel på ungdomars syn på skapandet av en identitet, liksom aktiverande övningar, forskarreportage och förslag på fördjupande läsning efter varje kapitel.
Denna inspirations- och metodbok är användbar inom alla de utbildningsområden som behandlar frågor om ungdomar och identitet, t.ex. lärarutbildning, speciallärar- och specialpedagogprogram, socionom- och socialpedagogprogram samt kurser inom barn- och ungdomsvetenskap, psykologi och sociologi och olika metod- och examensarbeteskurser inom lärarprogrammen.

Om författarna
Emma Sorbring (docent i psykologi), Åsa Andersson (lektor i kulturvetenskap) och Martin Molin (docent i socialt arbete) är alla tre verksamma inom den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst. Emma, Åsa och Martin är både huvudredaktörer och medförfattare. Ytterligare 18 författare medverkar i antologin.Nedladdningar:232
Besök:742

Läs boken Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok pdf download
Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok e-bok apple
Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok bok pdf svenska
Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok epub books download
Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok las online bok
svenska Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok pdf
Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok book online
Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok book på svenska
Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok audiobook svenska gratis
Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok pa svenska pdf free download
Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok på svenska pdf
Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok on kindle
Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok epub on ipad
Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok svenska audiobook free
Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *