>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2014-03-13
ISBN-10:9789144083872
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 8467,52 KB

Den psykiatriska vården och det offentliga stödsystemet för personer med psykisk funktionsnedsättning är i dag huvudsakligen ett samhälls baserat servicesystem med tyngdpunkt i öppna vårdformer. Det finns emellertid uppenbara brister i systemets förmåga att möta vård- och stödbehovet hos dessa personer, liksom det finns övergripande brister i deras livssituation i samhället som helhet. Trots omfattande reformer kännetecknas fortfarande situationen för personer med psykiska funktionshinder i många avseenden av diskriminering och andra former av stigmatisering samt ekonomisk, social och politisk marginalisering och maktlöshet. Upplevelser av bristande medinflytande och kontroll över den egna vård- och stödsituationen påverkar dem också negativt.

Trots svårigheter att implementera evidensbaserade och effektiva insatser samt starka vetenskapliga belägg för att de reformer som genomdrivits i syfte att förbättra livssituationen i många avseenden inte har nått målen, finns det ändå anledning till optimism. Det här är den andra reviderade upplagan av boken, och här redovisas rehabiliteringsinsatser och andra interventioner som visar att det finns effektiva sätt att förändra situationen.
Att leva med psykisk funktionsnedsättning vänder sig till studerande inom sociala eller vårdinriktade högskoleutbildningar, men också till personer inom vård- och stödverksamheter som i arbetet möter personer med psykiska funktionsnedsättningar.Nedladdningar:467
Besök:959

Läs boken Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser pdf download
Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser e-bok apple
Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser bok pdf svenska
Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser epub books download
Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser las online bok
svenska Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser pdf
Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser book online
Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser book på svenska
Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser audiobook svenska gratis
Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser pa svenska pdf free download
Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser på svenska pdf
Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser on kindle
Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser epub on ipad
Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser svenska audiobook free
Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *