>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789127818798
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2017-06-09
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 2387,58 KB

Hur kan det egentligen komma sig att det finns stora variationer i elevernas resultat mellan olika skolor? Varför är vissa skolor mer framgångsrika än andra?

Att organisera för skolframgång handlar om skolor som lokala organisationer och om hur verksamheten på en skola kan organiseras för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

I boken presenteras en jämförande studie mellan fyra framgångsrika och fyra icke framgångsrika skolor. Genom sitt urval ger studien en förståelse för vad som fungerar, vad som inte fungerar och varför.

Boken ger värdefulla insikter och perspektiv till lärare och rektorer som arbetar med att utveckla och förbättra verksamheten i skolan och lämnar ett viktigt bidrag till forskningen om skolframgång.

Författarna är verksamma vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet av arbete med lärar- och rektorsutbildning.

Att organisera för skolframgång är ett värdefullt och intressant bidrag inom
skolförbättringsforskningen.

Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 18 2017Nedladdningar:558
Besök:867

Läs boken Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola pdf download
Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola e-bok apple
Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola bok pdf svenska
Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola epub books download
Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola las online bok
svenska Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola pdf
Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola book online
Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola book på svenska
Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola audiobook svenska gratis
Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola pa svenska pdf free download
Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola på svenska pdf
Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola on kindle
Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola epub on ipad
Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola svenska audiobook free
Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *