>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2013-06-03
ISBN-10:9789147111329
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 3931,87 KB

Vad kan undervisning innebära i förskolan? Eller uttryckt på annat sätt: Hur kan förskollärare bidra till att barn lär sig? Hur kan man tala om undervisning i en temaorienterad och lekbaserad verksamhet?

Läs mer
Under senare år har man börjat tala om undervisning också i relation till förskolan. Men förskolan har en annan tradition och andra sätt att skapa förutsättningar för barns lärande och utveckling än skolan. Vilket kan göra det problematiskt när förskollärare ska börja undervisa.
Författarna presenterar ett antal konkreta principer som är viktiga för att förskollärare ska kunna stötta barns lärande och utveckling. De utgår från förståelsen att lärande och utveckling handlar om att urskilja och skapa mönster som också fungerar bortom en här-och-nu-situation. Principerna stöds av empiri från skilda forskningsstudier som fokuserar olika innehållsfält.
Att undervisa barn i förskolan vänder sig i första hand till blivande och verksamma förskollärare.

Om författarna
Elisabet Doverborg, Niklas Pramling och Ingrid Pramling Samuelsson har författat en mängd böcker om förskolan och barns utveckling. De verkar vid Göteborgs universitet.Nedladdningar:528
Besök:753

Läs boken Att undervisa barn i förskolan i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Att undervisa barn i förskolan pdf download
Att undervisa barn i förskolan e-bok apple
Att undervisa barn i förskolan bok pdf svenska
Att undervisa barn i förskolan epub books download
Att undervisa barn i förskolan las online bok
svenska Att undervisa barn i förskolan pdf
Att undervisa barn i förskolan book online
Att undervisa barn i förskolan book på svenska
Att undervisa barn i förskolan audiobook svenska gratis
Att undervisa barn i förskolan pa svenska pdf free download
Att undervisa barn i förskolan på svenska pdf
Att undervisa barn i förskolan on kindle
Att undervisa barn i förskolan epub on ipad
Att undervisa barn i förskolan svenska audiobook free
Att undervisa barn i förskolan ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *