>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2016-09-09
Språk:Svenska
ISBN-10:9789127146648
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 4562,81 KB

”Den här boken kan komma att utgöra en referenspunkt för samtalet om nyanländas skolgång under lång tid framåt och är ett måste för alla berörda och intresserade.” 
Karin Alvehus, BTJ-häftet nr 23, 2016. Läs hela recensionen här.

Som nyexaminerad lärare ställdes Anna Kaya inför utmaningen att undervisa nyanlända elever. I boken Att undervisa nyanlända får vi följa den utvecklingsresa hon då påbörjade och ta del av många års reflektioner, erfarenheter och lärande samt hur hon konkret anpassat undervisningen till de nyanlända elevernas behov.

Att undervisa nyanlända elever är en utmaning. De nyanlända eleverna ska utveckla samma förmågor som alla andra elever i den svenska skolan med den skillnaden att de till stor del ska göra detta på ett, för dem, nytt språk. Det ställer höga krav på eleverna och ännu högre krav på den undervisande läraren. Speciellt med tanke på att man inte alltid har ett gemensamt språk att kommunicera på.

Att undervisa nyanlända tar sin utgångspunkt i flera av de frågeställningar som lärare för nyanlända elever ofta ställs inför:

Hur kan jag anpassa undervisningen i en elevgrupp där det är stor spridning i språk- och kunskapsutveckling?
Hur kan jag planera och genomföra undervisningen så den utgår ifrån elevernas bakgrund och tidigare kunskaper?
Hur kan jag lära någon att läsa och skriva på ett nytt språk?
Hur kan jag undervisa så eleverna få utveckla sitt svenska språk och sina ämneskunskaper parallellt? 

I Att undervisa nyanlända beskriver Anna Kaya hur frågeställningarna tvingade henne att reflektera över om hennes undervisningsmetoder verkligen var effektiva och vad hon kunde göra för att utveckla undervisningen utifrån just de nyanlända elevernas behov. Utifrån de framgångsfaktorer som forskning visat vara gynnsamma för flerspråkiga elevers lärande beskriver Anna Kaya de teorier hon grundar sin undervisning på, vilka lärare och forskare hon har inspirerats av och hur hon gjort rent konkret för att omsätta det hon läst och tagit del av i praktiken. 

Att undervisa nyanlända vänder sig till alla grundskollärare som undervisar nyanlända, oavsett ämne och åldersgrupp. 

Anna Kaya berättar om sitt eget lärande när det gäller undervisning av nyanlända elever. Med en teoretisk förankring ger hon rikligt med konkreta exempel från sina egna klassrum. Boken fungerar lika utmärkt att läsa och resonera kring i arbetslaget, på skolan eller i kommunen som att läsa på egen hand för att utveckla undervisningen.

Josefin Nilsson, lärare samt språk-, läs- och skrivutvecklare i Örebro kommun och medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråkNedladdningar:324
Besök:955

Läs boken Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter pdf download
Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter e-bok apple
Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter bok pdf svenska
Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter epub books download
Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter las online bok
svenska Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter pdf
Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter book online
Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter book på svenska
Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter audiobook svenska gratis
Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter pa svenska pdf free download
Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter på svenska pdf
Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter on kindle
Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter epub on ipad
Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter svenska audiobook free
Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *