>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2009-12-29
ISBN-10:9789154400645
Språk:Svenska
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 8675,43 KB

Avtalsrätt II är andra delen av en samlad framställning över den svenska allmänna avtalsrätten, men boken kan även läsas separat. Den utkom i en första upplaga 1967 och har sedan dess använts som lärobok i civilrätt och handelsrätt. Andra upplagan (1978) var väsentligt omarbetad. I denna sjätte upplaga har Lars Gorton gått in som medförfattare. Bokens struktur har bibehållits, men ändringar och tillägg har gjorts till följd av utvecklingen inom litteratur, rättspraxis, avtalsklausuler, och internationella principer (PICC och PECL).

Medan Avtalsrätt I (12 uppl. 2002) behandlar avtalsslut, ogiltighet m.m., tar Avtalsrätt II upp den viktiga frågan hur det fastställs vad som skall gälla mellan avtalsparter, när avtalet är oklart eller ofullständigt. Avtalstolkning är en viktig del av denna verksamhet, utfyllning/komplettering en annan. Båda utgör huvudpunkter i framställningen. Även andra frågor hänger samman därmed. Hur spelar bevisfrågorna in? Vilken betydelse har det som står i bekräftelsehandlingar och fakturor? Vilken vikt tillmätes parts passivitet? Hur avgörs tvisten när parterna tolkar avtalet olika? Hur kan en helt oväntad händelse påverka avtalet? Dessa frågor belyses med hjälp av ett rikt urval av rättsfall. Särskild uppmärksamhet ägnas bruket av standardvillkor. Boken bör vara till nytta inte bara i undervisningen utan även för praktiskt verksamma jurister.Nedladdningar:396
Besök:963

Läs boken Avtalsrätt II i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Avtalsrätt II pdf download
Avtalsrätt II e-bok apple
Avtalsrätt II bok pdf svenska
Avtalsrätt II epub books download
Avtalsrätt II las online bok
svenska Avtalsrätt II pdf
Avtalsrätt II book online
Avtalsrätt II book på svenska
Avtalsrätt II audiobook svenska gratis
Avtalsrätt II pa svenska pdf free download
Avtalsrätt II på svenska pdf
Avtalsrätt II on kindle
Avtalsrätt II epub on ipad
Avtalsrätt II svenska audiobook free
Avtalsrätt II ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *