>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789188168399
Utgivningsdatum:2017-12-14
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 4463,96 KB

Barlast är den tyngd som håller fartygen stabila i sjön. Under lång tid användes sand, grus, sten och rivningsmassor för syftet. När den extra vikten inte längre behövdes dumpades den och på så sätt förflyttades enorma mängder material till nya platser och nya kontinenter. Där kom massorna ofta till användning på andra och ibland överraskande sätt.

Arkeologen Mats Burström visar i ord och bild hur forna tiders barlast bidragit till att forma den värld vi lever i. Både djur och växter följde oavsiktligt med fartygen och spreds till nya områden. I dag är många av dessa arter så väletablerade att de betraktas som inhemska. Även fornsaker råkade ibland finnas med i barlasten och har därför dykt upp på helt oväntade platser.

Detta är den första samlade framställningen om barlast och de spår den lämnat genom århundraden av omfattande sjöfart. Denna förbisedda extralast visar sig rymma massor av spännande historia.Nedladdningar:566
Besök:795

Läs boken Barlast : massor med historia i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Barlast : massor med historia pdf download
Barlast : massor med historia e-bok apple
Barlast : massor med historia bok pdf svenska
Barlast : massor med historia epub books download
Barlast : massor med historia las online bok
svenska Barlast : massor med historia pdf
Barlast : massor med historia book online
Barlast : massor med historia book på svenska
Barlast : massor med historia audiobook svenska gratis
Barlast : massor med historia pa svenska pdf free download
Barlast : massor med historia på svenska pdf
Barlast : massor med historia on kindle
Barlast : massor med historia epub on ipad
Barlast : massor med historia svenska audiobook free
Barlast : massor med historia ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *