>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2013-03-11
ISBN-10:9789144075525
Språk:Svenska
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 2194,47 KB

I boken belyser författarna olika metodologiska ansatser och perspektiv som blir aktuella under ett pågående forskningsarbete- från hur man formulerar en forskningsfråga och avgränsar sin studie till hur man konstruerar en lämplig undersökningsdesign och genomför sina analyser. Varje kapitel tar en särskild utgångspunkt, som en metodologisk ansats eller en metod. Bl.a.:

  • Att forska om människors levda liv – en livsvärldsansats
  • Etnografi i forskning om ungdomars vardag
  • Att tämja monstret – litteraturanalys i multimediamiljöer
  • Storskaliga studier i forskning om barn och unga
  • Konsten att träffa rätt – om enkätundersökningar
  • Barnintervjun – ur barnperspektiv och barns perspektiv
  • När spontanitet ger upphov till forskningsmaterial – den informella intervjun
  • Vad är meningen med meningen? – Textanalys som metod att tolka texters innebörd
  • Att fånga tankar – verbala protokoll som observation
  • Måste man välja vilket ben man ska stå på? – om metod   triangulering

Boken har en tvärvetenskaplig utgångspunkt och är skriven av forskare från ämnesområdena psykologi, socialt arbete och utbildningsvetenskap/pedagogik. Bokens målgrupp är studenter på grundnivå och avancerad nivå, men också doktorander och forskare inom de ämnesdiscipliner som inkluderar barn och ungdomar i sin forskning.Nedladdningar:325
Besök:725

Läs boken Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssätt i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssätt pdf download
Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssätt e-bok apple
Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssätt bok pdf svenska
Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssätt epub books download
Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssätt las online bok
svenska Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssätt pdf
Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssätt book online
Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssätt book på svenska
Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssätt audiobook svenska gratis
Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssätt pa svenska pdf free download
Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssätt på svenska pdf
Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssätt on kindle
Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssätt epub on ipad
Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssätt svenska audiobook free
Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssätt ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *