>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144069081
Utgivningsdatum:2011-03-24
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 9917,79 KB

När barn ska upprätta kontakter och skaffa sig vänner bland jämnåriga, spelar de samtalserfarenheter de har från samtal med vuxna en viktig roll. Språk och samtalskunskap liksom den kunskap om omgivningen som barnen skaffar sig i förskoleåldern får stor betydelse för deras livslånga lärande. Därför är det oerhört viktigt att veta hur man stöttar barnen i att uttrycka sig genom språk, att prata om erfarenheter och upplevelser och reflektera över dem.

Att i den pedagogiska praktiken lägga vikt vid samtal handlar inte om att ta tid från andra aktiviteter där barn engagerar sig och deltar. Samtalen finns där redan. I den här boken riktas uppmärksamheten mot värdet av dessa samtal och hur viktigt det är att

som förskollärare bli medveten om hur man samtalar med barn.

I boken tar författaren bland annat upp förklaringen som samtalsform. Hon beskriver hur förskollärare kan samarbeta med barn om att utveckla en förklaring, t.ex. om hur händelser kan hänga samman, hur olika procedurer kan byggas upp och hur man kan förstå handlingar eller känslomässiga reaktioner. Genom att delta i sådana samtal lär barn sig resonera, diskutera och argumentera.

Boken vänder sig främst till blivande och verksamma lärare i förskola och grundskolans tidigare år.Nedladdningar:514
Besök:763

Läs boken Barn samtalar sig till kunskap i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Barn samtalar sig till kunskap pdf download
Barn samtalar sig till kunskap e-bok apple
Barn samtalar sig till kunskap bok pdf svenska
Barn samtalar sig till kunskap epub books download
Barn samtalar sig till kunskap las online bok
svenska Barn samtalar sig till kunskap pdf
Barn samtalar sig till kunskap book online
Barn samtalar sig till kunskap book på svenska
Barn samtalar sig till kunskap audiobook svenska gratis
Barn samtalar sig till kunskap pa svenska pdf free download
Barn samtalar sig till kunskap på svenska pdf
Barn samtalar sig till kunskap on kindle
Barn samtalar sig till kunskap epub on ipad
Barn samtalar sig till kunskap svenska audiobook free
Barn samtalar sig till kunskap ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *