>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2010-08-16
ISBN-10:9789144067438
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 7965,24 KB

Hur lär sig barn uttal och grammatik? Hur utvecklas deras förmåga att samtala med andra? Och vad händer när samspelet med andra inte alls fungerar? I den här boken beskriver femton forskare barns talspråkliga och skriftspråkliga utveckling.

Författarna behandlar såväl den normala första- och andraspråksutvecklingen som den som berörs av olika typer av hinder, t.ex. neuropsykiatriska problem eller dyslexi.

De olika kapitlen rör bland annat frågan om det finns en biologiskt betingad kritisk period för språkinlärning, vilka faktorer som påverkar barns och ungdomars skolframgång, hur de utvecklar sin förmåga att läsa och skriva på egen hand samt deras möten med skriften och olika skriftspråkliga världar. Mer teoretiska resonemang, där grundläggande begrepp presenteras och förklaras, varvas med fallstudier som visar hur språkutvecklingen hos ett antal barn kan gestalta sig.

Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i förskola och tidig grundskola, men också till andra som i sin verksamhet möter barn som är i färd med att utveckla sitt språk, såsom specialpedagoger, talpedagoger, logopeder och barnskötare.

ANDRA UPPLAGANNedladdningar:563
Besök:766

Läs boken Barn utvecklar sitt språk i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Barn utvecklar sitt språk pdf download
Barn utvecklar sitt språk e-bok apple
Barn utvecklar sitt språk bok pdf svenska
Barn utvecklar sitt språk epub books download
Barn utvecklar sitt språk las online bok
svenska Barn utvecklar sitt språk pdf
Barn utvecklar sitt språk book online
Barn utvecklar sitt språk book på svenska
Barn utvecklar sitt språk audiobook svenska gratis
Barn utvecklar sitt språk pa svenska pdf free download
Barn utvecklar sitt språk på svenska pdf
Barn utvecklar sitt språk on kindle
Barn utvecklar sitt språk epub on ipad
Barn utvecklar sitt språk svenska audiobook free
Barn utvecklar sitt språk ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *