>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147020591
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2009-03-05
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 9132,24 KB

Boken tar avstamp i barns utveckling i relation till vår tids samhälle, kultur och vardagsliv och blir en kritisk uppgörelse med en rad barn- och familjepsykologiska teorier och uppfattningar som under årtionden dominerat i vår del av världen. Dessa teorier har till viss del fortfarande en framträdande plats i vårt sätt att se på barns utveckling, teorier som enligt författaren i många avseenden feltolkar moderna barns villkor och utvecklingsmöjligheter i en påtagligt förändrad omvärld. Den nya utgåvan är rejält utvidgad och omarbetad.

Om författarna
Dion Sommer cand.psych., professor i utvecklingspsykologi vid Psykologisk Institut, Århus Universitet. Han har bedrivit forskning om barns uppväxtvillkor i det moderna samhället, med speciellt fokus på kultur, vardagsliv och barnets sociala kompetenser.Nedladdningar:244
Besök:764

Läs boken Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld pdf download
Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld e-bok apple
Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld bok pdf svenska
Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld epub books download
Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld las online bok
svenska Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld pdf
Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld book online
Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld book på svenska
Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld audiobook svenska gratis
Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld pa svenska pdf free download
Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld på svenska pdf
Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld on kindle
Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld epub on ipad
Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld svenska audiobook free
Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *