>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147111862
Utgivningsdatum:2016-01-18
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 2556,39 KB

I denna nya och omarbetade 6:e upplaga av Barnhälsovård redovisas aktuellforskning och nya rön inom modern barnhälsovård. Boken ger både en teoretisk och praktisk vägledning till det förebyggande arbetet med barn i 0-5-årsåldern. En viktig utgångspunkt har varit att skapa gynnsamma förutsättningar för den roll och funktion för barnhälsovården som rekommenderas i Socialstyrelsens publikation Vägledning för Barnhälsovård.

Läs mer
Barnhälsovård är en grundläggande lärobok i barnhälsovård för sjuksköterske- och läkarutbildningen. Den ger en heltäckande belysning av barnhälsovårdens arbete och utgör ett viktigt stöd för sjuksköterskor och läkare som arbetar på barnavårdscentralen.
Boken tar bland annat upp
– barns utveckling, tillväxt, näringsbehov och uppfödning
– vanliga hälsoproblem och deras behandling
– vaccinationer
– bedömning av barns hälsa
– barn med särskilt behov av stöd
– föräldrastöd
– barnhälsovårdens organisation och arbetssätt

Om författarna
Huvudredaktörer är Margaretha Magnusson, med. dr, barnsjuksköterska och vårdutvecklare, Elisabet Hagelin, med. dr, distriktssköterska och barnsjuksköterska, Claes Sundelin, tidigare barnhälsovårdsöverläkare och professor emeritus i socialpediatrik, samtliga knutna till Akademiska sjukhuset i Uppsala, Margareta Blennow, med. dr och barnhälsovårdsöverläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.Nedladdningar:328
Besök:615

Läs boken Barnhälsovård : att främja barns hälsa i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Barnhälsovård : att främja barns hälsa pdf download
Barnhälsovård : att främja barns hälsa e-bok apple
Barnhälsovård : att främja barns hälsa bok pdf svenska
Barnhälsovård : att främja barns hälsa epub books download
Barnhälsovård : att främja barns hälsa las online bok
svenska Barnhälsovård : att främja barns hälsa pdf
Barnhälsovård : att främja barns hälsa book online
Barnhälsovård : att främja barns hälsa book på svenska
Barnhälsovård : att främja barns hälsa audiobook svenska gratis
Barnhälsovård : att främja barns hälsa pa svenska pdf free download
Barnhälsovård : att främja barns hälsa på svenska pdf
Barnhälsovård : att främja barns hälsa on kindle
Barnhälsovård : att främja barns hälsa epub on ipad
Barnhälsovård : att främja barns hälsa svenska audiobook free
Barnhälsovård : att främja barns hälsa ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *