>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789139114918
Utgivningsdatum:2016-11-15
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 1586,85 KB

Barnkonventionen i praktisk tillämpning förklarar barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter relaterade till socialtjänstens verksamhet. Handboken bidrar till en ökad förståelse för hur barnkonventionen kan förverkligas inom socialtjänsten och vad barnets rättigheter innebär rent konkret.

Den lättillgängliga och strukturerade genomgången av barnkonventionen relaterar till socialtjänstens uppdrag inom följande områden:

 • – Barnrättsbaserad verksamhet
 • – Social trygghet och goda levnadsvillkor
 • – Familj och omvårdnad
 • – Barn som far illa
 • – Barn på flykt och asylsökande barn
 • – Övriga rättigheter i korthet

  Genomgående i handboken finns diskussionsfrågor som kan bidra till reflektion över hur man inom socialtjänsten förhåller sig till barnet som rättighetsbärare. Varje kapitel avslutas dessutom med diskussionsfall för en fördjupad diskussion med kollegor.

  Barnkonventionen i praktisk tillämpning är en handbok för socialtjänsten som på ett enkelt sätt bjuder in till ökad kunskap och förståelse för barnets rättigheter i det dagliga arbetet. Den vänder sig bl.a. till socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, fältassistenter, behandlingsassistenter, socionomer, socialpedagoger, personliga ombud, familjerådgivare, rehabhandläggare, chefer och förtroendevalda, samt studenter på socionomutbildningar.

  Läs Susann Swärds artikel:
  www.wolterskluwer.se/nyhet/socialtjanstens-ansvar-for-att-forverkliga-barnkonventionen-161110 • Nedladdningar:444
  Besök:858

  Läs boken Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

  Taggar:
  Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten pdf download
  Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten e-bok apple
  Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten bok pdf svenska
  Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten epub books download
  Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten las online bok
  svenska Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten pdf
  Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten book online
  Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten book på svenska
  Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten audiobook svenska gratis
  Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten pa svenska pdf free download
  Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten på svenska pdf
  Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten on kindle
  Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten epub on ipad
  Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten svenska audiobook free
  Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten ljudbok

  Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *