>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789140683472
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2013-04-08
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 5754,81 KB

Barn och unga är fullvärdiga människor med rättigheter. De kommer till förskolan och skolan med erfarenhet av att vara människa och med en beredskap att växa i sin förståelse av vad det innebär att vara samhällsmedlem. Det är utgångspunkt för denna bok. Författarna diskuterar förskolans och skolans uppdrag att både skapa respektfulla möten med unga rättighetsbärare och att utbilda dem i och om mänskliga rättigheter. Det är ett komplext och spännande uppdrag, men vad innebär det?
 
Författarna presenterar begrepp, tankemodeller och perspektiv från olika vetenskapliga traditioner som inspiration och verktyg för det här arbetet. De uppmanar till kritisk reflektion kring förutsättningarna för att arbeta med barns och ungas rättigheter i förskolor och skolor. I boken behandlas barn och barndom, mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barnets rättigheter, utbildning som rättighet, barnrättspolitik och de specifika utmaningar som arbete med barns rättigheter i utbildning och undervisning innebär. Boken belyser problem som är knutna till förskolans och skolans historiska och politiska förankring och diskuterar vad som skulle kunna ingå i en professionell barnrättskompetens.

Författarna är forskare inom områden som på olika sätt anknyter till barns och ungas rättigheter i utbildning.

Solveig Hägglund är professor emerita i pedagogik vid Karlstads universitet.

Ann Quennerstedt är docent i pedagogik vid Örebro universitet.

Nina Thelander är lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.Nedladdningar:399
Besök:643

Läs boken Barns och ungas rättigheter i utbildning i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Barns och ungas rättigheter i utbildning pdf download
Barns och ungas rättigheter i utbildning e-bok apple
Barns och ungas rättigheter i utbildning bok pdf svenska
Barns och ungas rättigheter i utbildning epub books download
Barns och ungas rättigheter i utbildning las online bok
svenska Barns och ungas rättigheter i utbildning pdf
Barns och ungas rättigheter i utbildning book online
Barns och ungas rättigheter i utbildning book på svenska
Barns och ungas rättigheter i utbildning audiobook svenska gratis
Barns och ungas rättigheter i utbildning pa svenska pdf free download
Barns och ungas rättigheter i utbildning på svenska pdf
Barns och ungas rättigheter i utbildning on kindle
Barns och ungas rättigheter i utbildning epub on ipad
Barns och ungas rättigheter i utbildning svenska audiobook free
Barns och ungas rättigheter i utbildning ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *