>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789144043456
Utgivningsdatum:2006-03-01
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 1716,77 KB

Boken bygger på samtal med sexåriga barn då de berättar om hur de uppfattar vuxna i sin omgivning och vilken betydelse vuxna kan ha för dem. Utgångspunkten är att fördjupa kunskapen om vilken betydelse det kan ha för barn att vuxna utgår ifrån och förstår innebörden av begreppen barnperspektiv och barns eget perspektiv. Här ses samtalet mellan barn och vuxna som en väg att nå dessa perspektiv. Begreppet barnperspektiv utvecklas och synliggörs och därmed skillnaden mellan vuxnas perspektiv på barn och barns eget perspektiv på sin egen tillvaro. Som en följd av detta fördjupar vi oss också i maktförhållandet mellan barn och vuxna och belyser möjligheter och svårigheter som kan finnas för att förstå den ojämlikhet som råder mellan barn och vuxna. Vi har utvecklat tankar kring hur de perspektiv vi valt också hänger samman sinsemellan för att kunna synliggöra barns villkor i förhållande till vuxna.

Boken är rik på exempel från sexåriga barns berättelser som ger oss en bild av hur de ser på oss vuxna, vad de oroar sig för, vad de kan och får ha inflytande över och vilka strategier de utvecklar för att bättre förstå de vuxna och gå dem till mötes. Ett kapitel i boken beskriver mer utförligt hur vi har gått till väga i våra samtal med barnen.

Vi ser stora möjligheter att förbättra och utveckla samvaron mellan barn och vuxna genom samtal. Kort sagt vill vi beskriva vad det kan innebära för barn, att vara barn i en vuxenvärld. Hur beskriver de sin situation och vad berättar de om det vardagliga livet ihop med vuxna?

Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning inom förskola, fritidshem och skola. Den riktar sig också till alla rättsinstanser som kommer i kontakt med barn och till alla de politiker som har att realisera barns delaktighet och inflytande i samhället. Den är också avsedd för föräldrar och andra som intresserar sig för vad barn berättar om vardagen tillsammans med vuxna.Nedladdningar:531
Besök:621

Läs boken Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv pdf download
Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv e-bok apple
Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv bok pdf svenska
Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv epub books download
Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv las online bok
svenska Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv pdf
Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv book online
Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv book på svenska
Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv audiobook svenska gratis
Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv pa svenska pdf free download
Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv på svenska pdf
Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv on kindle
Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv epub on ipad
Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv svenska audiobook free
Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *