>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2010-08-23
ISBN-10:9789144058207
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 5266,12 KB

Många elever med annat modersmål än svenska har i dag svårt att nå upp till målen i skolans olika ämnen. Ofta beror detta på att deras svenska inte har utvecklats i samma takt som komplexiteten i skolans ämnes-undervisning. För att kunna stärka varje elevs språkutveckling krävs det dock att läraren har ett smidigt analysverktyg till sin hjälp.

Den här boken presenterar en modell för nivåbedömning i svenska som andraspråk förankrad i Processbarhetsteorin. Författarna beskriver de grammatiska utvecklingsstadier som har identifierats i svenska, och sätter in svenskan i ett större sammanhang genom att inta ett typologiskt perspektiv. De resonerar även kring hur man kan skapa förutsättningar för fortsatt språkutveckling.

Längst bak i boken finns en lättöverskådlig affisch som visar de olika utvecklingsstegen. Den är tänkt att vara till hjälp både för lärarens analys direkt på talsituationen och för elevens förståelse av den egna språkutvecklingen.

Boken vänder sig främst till blivande och verksamma lärare inom alla skolformer som kommer i kontakt med elever som har svenska som ett andraspråk.Nedladdningar:477
Besök:647

Läs boken Bedömning av svenska som andraspråk i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Bedömning av svenska som andraspråk pdf download
Bedömning av svenska som andraspråk e-bok apple
Bedömning av svenska som andraspråk bok pdf svenska
Bedömning av svenska som andraspråk epub books download
Bedömning av svenska som andraspråk las online bok
svenska Bedömning av svenska som andraspråk pdf
Bedömning av svenska som andraspråk book online
Bedömning av svenska som andraspråk book på svenska
Bedömning av svenska som andraspråk audiobook svenska gratis
Bedömning av svenska som andraspråk pa svenska pdf free download
Bedömning av svenska som andraspråk på svenska pdf
Bedömning av svenska som andraspråk on kindle
Bedömning av svenska som andraspråk epub on ipad
Bedömning av svenska som andraspråk svenska audiobook free
Bedömning av svenska som andraspråk ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *