>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2015-05-27
ISBN-10:9789127141452
Språk:Svenska
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 6486,76 KB

Äldreomsorgen har förändrats markant de senaste decennierna. Antalet äldre har blivit fler men antalet platser på äldreboenden har blivit klart färre. Det innebär att äldre personer i särskilda boenden har större behov än tidigare. Många av dem har demenssjukdomar. Detta ställer högre krav på personalens kompetens, inte minst förmågan att förstå och möta de beteendeproblem som kan förekomma.

Denna bok förmedlar kunskap om hur problemskapande beteenden i äldrevården kan hanteras. Metoderna utgår från personcentrerad vård och förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Det handlar bland annat om att förmedla trygghet och skapa en lugn miljö med positiva förväntningar.

Författarna tar avstamp i exempel från vardagen och kopplar dem till 13 principer som personal kan använda sig av för att förebygga och lösa beteendeproblem. Metoderna spänner från hur man gör en handlingsplan till hur man agerar fysiskt i en våldssituation.

Boken riktar sig till alla som arbetar inom äldre- och demensvården, till exempel undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare och även närstående.Nedladdningar:526
Besök:692

Läs boken Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta pdf download
Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta e-bok apple
Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta bok pdf svenska
Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta epub books download
Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta las online bok
svenska Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta pdf
Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta book online
Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta book på svenska
Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta audiobook svenska gratis
Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta pa svenska pdf free download
Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta på svenska pdf
Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta on kindle
Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta epub on ipad
Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta svenska audiobook free
Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *