>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<



Utgivningsdatum:2017-04-22
Språk:Svenska
ISBN-10:9789127818552
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 9987,69 KB

Beteendeproblem och konflikter kan försvåra möjligheterna att ge omvårdnad och stöd inom HVB- och ungdomsvård. Genom lågaffektivt bemötande kan personalen säkerställa en trygg miljö med goda relationer till de boende. Arbete med ensamkommande barn och ungdomar inom HVB fokuseras särskilt, liksom specifika utmaningar inom ungdomsvården.

Lågaffektivt bemötande bygger bland annat på följande principer:

– Ta ansvar för situationen
– Ställa realistiska krav
– Göra anpassningar som främjar samarbete
– Visa respekt och empati
– Ta hänsyn till känslor och deras kraft
– Lösa problem
– Ha ett mjukt förhållningssätt

Varje princip illustreras med exempel från HVB- och ungdomsvården. Författarna beskriver även metoderna Studio III och No Power No Lose. Här finns också ett fördjupande studiematerial och förslag på konkreta handlingsplaner för att förebygga (och vid behov utvärdera) konflikter.

Boken riktar sig till behandlingspersonal och pedagoger vid HVB-hem och inom ungdomsvård samt till utbildningar inom området.

Boken är mycket pedagogisk och väldisponerad. Läsaren får träffa några ungdomar som bor på HVB-hem. Lågaffektivt bemötande är ett viktigt begrepp, som fördjupas. Behandlingspersonal vid HVB-hem och ungdomsvård kommer att ha behållning av boken, som med fördel även kan användas på utbildningar i ämnet.
Maria Fridstjerna, BTJ-häftet



Nedladdningar:552
Besök:857

Läs boken Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård : lågaffektivt bemötande och konflikthantering i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård : lågaffektivt bemötande och konflikthantering pdf download
Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård : lågaffektivt bemötande och konflikthantering e-bok apple
Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård : lågaffektivt bemötande och konflikthantering bok pdf svenska
Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård : lågaffektivt bemötande och konflikthantering epub books download
Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård : lågaffektivt bemötande och konflikthantering las online bok
svenska Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård : lågaffektivt bemötande och konflikthantering pdf
Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård : lågaffektivt bemötande och konflikthantering book online
Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård : lågaffektivt bemötande och konflikthantering book på svenska
Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård : lågaffektivt bemötande och konflikthantering audiobook svenska gratis
Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård : lågaffektivt bemötande och konflikthantering pa svenska pdf free download
Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård : lågaffektivt bemötande och konflikthantering på svenska pdf
Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård : lågaffektivt bemötande och konflikthantering on kindle
Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård : lågaffektivt bemötande och konflikthantering epub on ipad
Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård : lågaffektivt bemötande och konflikthantering svenska audiobook free
Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård : lågaffektivt bemötande och konflikthantering ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *