>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789140692641
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2017-07-11
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 5713,92 KB

Betygsättning är en stor och omdiskuterad del av läraryrket. I den här boken ges en stabil och teoretisk grund för blivande och verksamma lärare. Med hjälp av praktiska och ämnesspecifika exempel omsätts teorier i vardagsnära resonemang om hur lärare kan genomföra bedömningar. Ambitionen är att främja en bedömning som utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Boken innehåller en historisk orientering om betyg och bedömning, en belysning av myndighetsaspekten av betygsättning, en översikt över hur kategorier som genus och etnicitet speglas i betygen samt en kunskapsfilosofiskt grundad diskussion kring mål och betyg. Prov och provfrågor och deras betydelse för lärandet tas också upp. I boken finns även ämnesdidaktiska bedömningskapitel som rör svenska, engelska, matematik, NO, historia och samhällskunskap. En bilaga med frågor fungerar som stöd för lärarstudenter och lärare att reflektera över sin egen praktik.

I denna tredje reviderade upplaga är ett kapitel om återkoppling och formativ bedömning tillagt. Kapitlen är skrivna av forskare med lång erfarenhet av bedömning.

Kenneth Nordgren (red.) är utbildad gymnasielärare i historia och samhällskunskap och professor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstads universitet.

Christina Odenstad är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och religionskunskap, fil.lic. i statsvetenskap och arbetar som lektor på Rudbeck, gymnasieskolan i Sollentuna.

Johan Samuelsson är utbildad lärare i historia och religion och lektor i historiedidaktik vid Karlstads universitet.

Lena Börjesson är utbildad gymnasielärare i engelska och tyska och undervisar i språkdidaktik på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.

Maria Jansdotter Samuelsson är utbildad SO-lärare för åk 4-9, har doktorerat i religionsvetenskap och arbetar som forskare och lärare vid Karlstads universitet.

Katarina Kjellström är universitetslektor i matematikdidaktik med inriktning mot bedömning vid Stockholms universitet.

Ingrid Mossberg Schüllerqvist är utbildad lärare i svenska, religion och historiaoch är lektor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet.

Maria Åström är utbildad ämneslärare i matematik och NO för grundskola och gymnasium och har disputerat i naturvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet.

Agneta Grönlund är utbildad gymnasielärare i historia och samhällskunskap, fil.lic i statsvetenskap och arbetar som adjunkt vid Linköpings universitet.Nedladdningar:294
Besök:719

Läs boken Betyg i teori och praktik, 3:e uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Betyg i teori och praktik, 3:e uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium pdf download
Betyg i teori och praktik, 3:e uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium e-bok apple
Betyg i teori och praktik, 3:e uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium bok pdf svenska
Betyg i teori och praktik, 3:e uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium epub books download
Betyg i teori och praktik, 3:e uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium las online bok
svenska Betyg i teori och praktik, 3:e uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium pdf
Betyg i teori och praktik, 3:e uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium book online
Betyg i teori och praktik, 3:e uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium book på svenska
Betyg i teori och praktik, 3:e uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium audiobook svenska gratis
Betyg i teori och praktik, 3:e uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium pa svenska pdf free download
Betyg i teori och praktik, 3:e uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium på svenska pdf
Betyg i teori och praktik, 3:e uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium on kindle
Betyg i teori och praktik, 3:e uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium epub on ipad
Betyg i teori och praktik, 3:e uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium svenska audiobook free
Betyg i teori och praktik, 3:e uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *