>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789139011415
Utgivningsdatum:2005-10-01
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 2256,64 KB

Frågan om käranden eller svaranden bär bevisbördan är ofta av avgörande betydelse för utgången i ett tvistemål. De civilrättsliga reglerna ger i allmänhet inte besked om vilken part som är bevisskyldig. Bevisbördefrågorna får då avgöras med ledning av allmänna principer. I denna bok analyseras närmare de delvis outvecklade bevisbördeprinciper som diskuterats i den rättsvetenskapliga litteraturen. Det undersöks i vad mån Högsta domstolens praxis och andra rättskällor ger uttryck för att olika bevisbördeprinciper godtagits eller förkastats och om principerna bör ges ett förändrat eller preciserat innehåll. Bevisbördeläran ger upphov till många svåra principiella frågor: Fördelas bevisbördan med ledning av syftena bakom lagstiftningen eller är en parts bevissäkringsmöjligheter avgörande för vilken part som är bevisskyldig? Eller skall bevisbördefrågor lösas så att största möjliga antalet tvister får en materiellt riktig utgång? Har den omtvistade rättsföljden betydelse för bevisskyldigheten? Vilken betydelse har de olika principerna för den pågående utvecklingen mot sänkta beviskrav? Hur skiljer man mellan resonemang som rör bevisbördan, bevisvärderingen och avtalstolkning? — Boken hjälper praktiker att lösa dessa och många andra bevisbördeproblem. I boken behandlas ett mycket omfattande rättsfallsmaterial som berör stora delar av civilrätten, t.ex. avtalsrätten, köprätten och skadeståndsrätten.


Nedladdningar:562
Besök:879

Läs boken Bevisbörda och beviskrav i tvistemål i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Bevisbörda och beviskrav i tvistemål pdf download
Bevisbörda och beviskrav i tvistemål e-bok apple
Bevisbörda och beviskrav i tvistemål bok pdf svenska
Bevisbörda och beviskrav i tvistemål epub books download
Bevisbörda och beviskrav i tvistemål las online bok
svenska Bevisbörda och beviskrav i tvistemål pdf
Bevisbörda och beviskrav i tvistemål book online
Bevisbörda och beviskrav i tvistemål book på svenska
Bevisbörda och beviskrav i tvistemål audiobook svenska gratis
Bevisbörda och beviskrav i tvistemål pa svenska pdf free download
Bevisbörda och beviskrav i tvistemål på svenska pdf
Bevisbörda och beviskrav i tvistemål on kindle
Bevisbörda och beviskrav i tvistemål epub on ipad
Bevisbörda och beviskrav i tvistemål svenska audiobook free
Bevisbörda och beviskrav i tvistemål ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *