>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789144089935
Utgivningsdatum:2014-09-30
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 8195,56 KB

Det är en pedagogisk balansakt att ta del av barns perspektiv och i rätt ögonblick utmana dem så att de utifrån egna intressen kan lära sig mer om olika gestaltningsformer och om den visuella kultur de lever i. Att barn idag erövrar en visuell läskunnighet är lika angeläget som att de får en verbal- och skriftspråklig kompetens.

Med denna antologi vill vi erbjuda kulturella redskap och pedagogiska perspektiv för att arbeta med bild och konst i förskolan, men också på fritidshem och i skolans tidiga år. Det pedagogiska arbetet med bild, konst och medier har olika aspekter – sociala, kunskapsmässiga, kommu nikativa och konstnärliga. Vi menar att samtliga är betydelse fulla och att det är viktigt att ingen av dessa aspekter hamnar i skuggan. De senare årens fokus på visualitet, visuell kultur, estetiska lärprocesser och lärande om, i, genom och med konst behöver diskuteras ytterligare i relation till yngre barn. Med exempel från olika projekt och aktiviteter diskuterar vi hur arbetet med bild i vid mening kan vara både lekfullt, meningsskapande, lärande och problematiskt.Nedladdningar:419
Besök:873

Läs boken Bild, konst och medier för yngre barn – – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Bild, konst och medier för yngre barn – – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv pdf download
Bild, konst och medier för yngre barn – – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv e-bok apple
Bild, konst och medier för yngre barn – – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv bok pdf svenska
Bild, konst och medier för yngre barn – – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv epub books download
Bild, konst och medier för yngre barn – – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv las online bok
svenska Bild, konst och medier för yngre barn – – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv pdf
Bild, konst och medier för yngre barn – – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv book online
Bild, konst och medier för yngre barn – – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv book på svenska
Bild, konst och medier för yngre barn – – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv audiobook svenska gratis
Bild, konst och medier för yngre barn – – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv pa svenska pdf free download
Bild, konst och medier för yngre barn – – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv på svenska pdf
Bild, konst och medier för yngre barn – – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv on kindle
Bild, konst och medier för yngre barn – – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv epub on ipad
Bild, konst och medier för yngre barn – – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv svenska audiobook free
Bild, konst och medier för yngre barn – – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *