>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144081281
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2012-07-04
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 9652,68 KB

Barn möter i dag förväntningar om att de ska lära sig förstå och använda siffror, räknesätt, begrepp och strategier för problemlösning. Men långt innan de får undervisning i ämnet matematik tar det matematiska lärandet sin början. Grunderna läggs när det lilla barnet undersöker sin omvärld och samspelar med andra om likheter och olikheter, delar och helheter samt begrepp och symboler.

Det forskningsmaterial som boken bygger på är ett stort antal episoder hämtade ur aktuell förskoleverksamhet med ett-, två- och treåringar. Med dessa episoder som bas presenterar och diskuterar författaren både hur matematiken ter sig för barnen och hur deras lärande kan utmanas och utvecklas av uppmärksamma vuxna. Boken öppnar för nya upptäckter av matematik i vardagen och väcker diskussion kring den tidiga matematikinlärningen och lärares möjligheter att stödja de yngsta barnens lärande.

Den här andra upplagan av boken är framför allt kompletterad med diskussion om matematik som ett innehåll i förskoleverksamheten, så som det skrivs fram i den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98, 2010.

Boken vänder sig i första hand till blivande och verksamma lärare och ledare i förskolan, men också till forskare och andra med intresse för de yngsta barnens lärande i matematik.

Andra upplaganNedladdningar:359
Besök:888

Läs boken Bland bollar och klossar : matematik för de yngsta i förskolan i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Bland bollar och klossar : matematik för de yngsta i förskolan pdf download
Bland bollar och klossar : matematik för de yngsta i förskolan e-bok apple
Bland bollar och klossar : matematik för de yngsta i förskolan bok pdf svenska
Bland bollar och klossar : matematik för de yngsta i förskolan epub books download
Bland bollar och klossar : matematik för de yngsta i förskolan las online bok
svenska Bland bollar och klossar : matematik för de yngsta i förskolan pdf
Bland bollar och klossar : matematik för de yngsta i förskolan book online
Bland bollar och klossar : matematik för de yngsta i förskolan book på svenska
Bland bollar och klossar : matematik för de yngsta i förskolan audiobook svenska gratis
Bland bollar och klossar : matematik för de yngsta i förskolan pa svenska pdf free download
Bland bollar och klossar : matematik för de yngsta i förskolan på svenska pdf
Bland bollar och klossar : matematik för de yngsta i förskolan on kindle
Bland bollar och klossar : matematik för de yngsta i förskolan epub on ipad
Bland bollar och klossar : matematik för de yngsta i förskolan svenska audiobook free
Bland bollar och klossar : matematik för de yngsta i förskolan ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *