>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2016-05-04
ISBN-10:9789144095585
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 6839,74 KB

Denna bok ger en bred introduktion till ämnet ekonomistyrning. Boken speglar ekonomistyrningens relevans för dagens organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Författarna går igenom de grundläggande modeller, verktyg och processer som traditionell ekonomistyrning erbjuder. Här märks ekonomiska ansvarsenheter, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, nyckeltal, belöningssystem, budgetering, kalkylering på kort och lång sikt, internpriser samt avvikelseanalys.

Boken om ekonomistyrning utgår från att ekonomistyrningen har en central roll i att skapa mer hållbara organisationer och lägger betydande vikt vid aspekter som sociala och miljömässiga kostnader, projektstyrning, miljöinvesteringar och humankapital. Boken har därmed ett tydligt hållbarhets- och samhällsperspektiv.

Författarna betonar även vikten av att ekonomistyrningen utgör en välavvägd helhet genom den så kallade styrmixen. En genomtänkt styrmix ger verktyg för att motivera medarbetare att arbeta mot gemensamma mål och skapa konkurrenskraftiga organisationer. Till boken finns ett rikt övningsmaterial i form av en övningsbok.
Här finner du övningsbokenNedladdningar:484
Besök:834

Läs boken Boken om ekonomistyrning i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Boken om ekonomistyrning pdf download
Boken om ekonomistyrning e-bok apple
Boken om ekonomistyrning bok pdf svenska
Boken om ekonomistyrning epub books download
Boken om ekonomistyrning las online bok
svenska Boken om ekonomistyrning pdf
Boken om ekonomistyrning book online
Boken om ekonomistyrning book på svenska
Boken om ekonomistyrning audiobook svenska gratis
Boken om ekonomistyrning pa svenska pdf free download
Boken om ekonomistyrning på svenska pdf
Boken om ekonomistyrning on kindle
Boken om ekonomistyrning epub on ipad
Boken om ekonomistyrning svenska audiobook free
Boken om ekonomistyrning ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *