>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2018-01-09
Språk:Svenska
ISBN-10:9789139020295
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 9866,56 KB

Bolagsstämma i svenska aktiebolag är uppföljaren till författarens doktorsavhandling Bolagsstämma, som utkom 1990. Under den tid som förflutit sedan dess har en hel del hunnit hända inom det område som numera kallas för corporate governance eller bolagsstyrning. En ny aktiebolagslag trädde i kraft den 1 januari 2006 och från lagstiftarens sida ser vi numera en tydlig betoning av vikten av en ändamålsenlig bolagsstyrning och en aktiv ägarfunktion i bolagen.

I boken behandlas aktiebolagslagens regler avseende bolagsstämma. Utgångspunkten är privata aktiebolag med flera aktieägare, men även de speciella reglerna för publika aktiebolag och aktiemarknadsbolag behandlas. Boken följer en bolagsstämma tidsmässigt. Bland de ämnen som avhandlas i boken kan t.ex. nämnas reglerna om kallelse till bolagsstämma, konsekvenserna av en bristfällig, utebliven eller felaktig kallelse, vilka subjekt som har rätt att deltaga i en bolagsstämma, hur beslut på bolagsstämma fattas, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag, aktieägarnas frågerätt vid bolagsstämma, protokollföring av bolagsstämmobeslut och klander av bolagsstämmobeslut.

Bolagsstämma i svenska aktiebolag riktar sig till advokater verksamma inom aktiebolagsrättens område, till bolagsjurister och till andra som har ett intresse av aktiebolagsrätt och bolagsstyrning.Nedladdningar:559
Besök:665

Läs boken Bolagsstämma i svenska aktiebolag i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Bolagsstämma i svenska aktiebolag pdf download
Bolagsstämma i svenska aktiebolag e-bok apple
Bolagsstämma i svenska aktiebolag bok pdf svenska
Bolagsstämma i svenska aktiebolag epub books download
Bolagsstämma i svenska aktiebolag las online bok
svenska Bolagsstämma i svenska aktiebolag pdf
Bolagsstämma i svenska aktiebolag book online
Bolagsstämma i svenska aktiebolag book på svenska
Bolagsstämma i svenska aktiebolag audiobook svenska gratis
Bolagsstämma i svenska aktiebolag pa svenska pdf free download
Bolagsstämma i svenska aktiebolag på svenska pdf
Bolagsstämma i svenska aktiebolag on kindle
Bolagsstämma i svenska aktiebolag epub on ipad
Bolagsstämma i svenska aktiebolag svenska audiobook free
Bolagsstämma i svenska aktiebolag ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *