>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2016-11-21
Språk:Svenska
ISBN-10:9789147117192
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 6287,76 KB

Boken diskuterar och problematiserar skilda perspektiv på det språk- och kunskapsarbete som sker tillsammans med barnen i förskola och skolan. Författarna visar hur barn kan få arbeta som kodknäckare, meningsskapare, textbrukare och kritiska analytiker. Boken hjälper läraren att förstå hur man både kan bygga broar till barns språk- och textvärldar och öppna dörrar för barn att göra nya erfarenheter och möta nya textvärldar.

Läs mer
Denna nya upplaga är uppdaterad enligt Lgr 11 och innehåller också ett helt nytt kapitel om hur barns berättande idag tar sig nya former. De digitala hjälpmedlen förändrar sättet barnen skriver och kommunicerar på och det behöver skolan förhålla sig till.
Boken riktar sig framför allt till studenter vid lärarutbildningen och till lärare i förskola och skolans tidiga år. Fokus i boken ligger på svenskämnena, men kan med fördel läsas av alla lärare som är verksamma inom förskola och skola.

Om författarna
Bokens huvudredaktör Karin Jönsson är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola. Medförfattarna har alla gedigna kunskaper inom sina specialområden och har undervisat vid olika högskolor och universitet. Flera har lång erfarenhet som lärare i grundskolan.Nedladdningar:284
Besök:841

Läs boken Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola pdf download
Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola e-bok apple
Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola bok pdf svenska
Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola epub books download
Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola las online bok
svenska Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola pdf
Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola book online
Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola book på svenska
Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola audiobook svenska gratis
Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola pa svenska pdf free download
Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola på svenska pdf
Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola on kindle
Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola epub on ipad
Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola svenska audiobook free
Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *