>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144118369
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2017-01-02
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 4329,44 KB

Byggkonstruktion är kunskapen om hur man kan förvissa sig om att ett byggnadsverk är tillräckligt säkert och beter sig acceptabelt ur ett brukarperspektiv. De påfrestningar som byggnaden utsätts för skall inte överstiga den kapacitet ett visst material med en viss geometri har.

Denna bok behandlar grundläggande konstruktionsteknik med inriktning mot byggnader och anläggningar. Inledningsvis beskrivs principer för bärande konstruktioners säkerhet och funktion samt de vanligaste bärande elementen i byggnadsstommar, samt olika stabiliseringsmetoder för stommar. Vidare redovisas grundläggande egenskaper hos konstruktionsmaterialen stål, trä och betong. Dimensionering i brottgränstillståndet av konstruktionselement behandlas kapitelvis med avseende på böjmoment, tvärkraft, normalkraft samt kombination av normalkraft och moment.
Varje kapitel inleds med en generell metodbeskrivning varefter vart och ett av de tre materialen behandlas och likheter och olikheter mellan dessa belyses. Framställningen är så långt möjligt gjord utan referens till nu gällande norm. Dimensionering i bruksgränstillståndet beskrivs enligt samma principer. Även konstruktiv utformning och brandsäkerhet hos konstruktioner behandlas.

Boken vänder sig i första hand till studenter på de tekniska högskolornas program för väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad samt bygginriktningar på högskolornas ingenjörslinjer. Förkunskaper i grundläggande byggnadsmekanik är nödvändiga.
Den tredje upplagan är baserad på Eurokod med nationella val enligt Boverkets EKS 10. Avsnitt om konstruktioner för större spännvidder har tillkommit liksom förenklade metoder för dimensionering av normalkrafts- och momentbelastade stålelement samt momentbelastat betongtvärsnitt.Nedladdningar:241
Besök:648

Läs boken Byggkonstruktion i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Byggkonstruktion pdf download
Byggkonstruktion e-bok apple
Byggkonstruktion bok pdf svenska
Byggkonstruktion epub books download
Byggkonstruktion las online bok
svenska Byggkonstruktion pdf
Byggkonstruktion book online
Byggkonstruktion book på svenska
Byggkonstruktion audiobook svenska gratis
Byggkonstruktion pa svenska pdf free download
Byggkonstruktion på svenska pdf
Byggkonstruktion on kindle
Byggkonstruktion epub on ipad
Byggkonstruktion svenska audiobook free
Byggkonstruktion ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *