>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789187553219
Utgivningsdatum:2017-10-17
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 2316,34 KB

Boken bygger på ett spännande och i stora delar obehandlat bild- och arkivmaterial, däribland det unika Fulleröbiblioteket en rikt illustrerad första översikt om Cronstedts teoretiska och praktiska deltagande i den svenska byggnadstekniska debatten under Frihetstiden. Greve Carl Johan Cronstedt (1709-1777) nämns ofta som den moderna kakelugnens uppfinnare, som överintendent eller i samband med den världsberömda samlingen som bär hans namn på Nationalmuseum. Redan som ung hörde Cronstedt till det samtida Sveriges förnämsta kretsar, vilket gav honom möjlighet att ägna sig åt vad han själv ansåg vara viktigt och intressant. Han verkar själv ha velat inta en diskret plats i skuggan av Carl Hårleman, Carl Gustav Tessin, Carl Fredrik Adelcrantz och Erik Palmstedt. Cronstedts verksamhet har länge bedömts som tråkig. Hur kommer sig denna ganska negativa bedömning och syn på Cronstedts verksamhet? Som en otroligt effektiv arbetsledare var han inblandad i mängder av projekt som han mer eller mindre tog över och delegerade ut till andra yrkesmän. Eftersom Cronstedt verkade som en samlande kraft inom flera centrala ämbeten under 1700-talets mitt, bör hans bidrag till svensk byggnadsteknik och arkitekturhistoria omvärderas. Skulle det svenska nationella byggprojektet från 1700-talets sett dagen, eller varit lika omfattande, utan en pragmatisk arbetsledare som Cronstedt – Är inte modern svensk arkitektur sedan dess just känd för sin eleganta och praktiska enkelhet?


Nedladdningar:558
Besök:791

Läs boken Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör pdf download
Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör e-bok apple
Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör bok pdf svenska
Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör epub books download
Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör las online bok
svenska Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör pdf
Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör book online
Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör book på svenska
Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör audiobook svenska gratis
Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör pa svenska pdf free download
Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör på svenska pdf
Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör on kindle
Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör epub on ipad
Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör svenska audiobook free
Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *