>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789127146518
Utgivningsdatum:2016-08-11
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 5356,27 KB

De fem stora ger överblick över och förståelse för den senaste skolforskningen och knyter den till det dagliga komplexa skolarbetet. På ett konkret och underhållande sätt presenteras här forskningsresultaten från de fem största internationella forskarna inom pedagogik ur ett lärarperspektiv.
Michael Fullan
John Hattie
Helen Timperley
Dylan Wiliam
Carol S. Dweck
Ett lands hela utveckling står i direkt relation till dess skola och hur den hanteras. Därför är skolforskning något som bör intressera och engagera inte bara lärare, elever och föräldrar hela samhället bör diskutera den. Alltför många reformer och förändringar i skolan har införts under antaganden. Men vi måste kräva mer vi måste veta. All förändring av skolan måste ske med stöd av forskning, vetenskapliga belägg och bred erfarenhet. 

De fem stora vänder sig i första hand till lärare och pedagoger, men även alla andra skolintresserade. Med ett lärarperspektiv ger den förståelse för relevant skolforskning knuten till det dagliga komplexa skolarbetet. 

Läraren, författaren och utbildningskonsulten Jesper Ersgård ger här ett tungt bidrag till den aktuella skoldebatten. (…) Ersgård skriver entusiastiskt och lättbegripligt, och
forskarnas förändringsförslag presenteras tydligt och rättvist texten är dessutom påtagligt verklighetsanknuten. Därmed fungerar boken utmärkt som praktisk handledning i det konkreta lärararbetet och som aktuell sammanställning av pedagogisk skolforskning.

Ola Svärd, BTJ-häftet nr 22, 2016Nedladdningar:537
Besök:624

Läs boken De fem stora : Fullan – Hattie – Timperley – Wiliam – Dweck i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
De fem stora : Fullan – Hattie – Timperley – Wiliam – Dweck pdf download
De fem stora : Fullan – Hattie – Timperley – Wiliam – Dweck e-bok apple
De fem stora : Fullan – Hattie – Timperley – Wiliam – Dweck bok pdf svenska
De fem stora : Fullan – Hattie – Timperley – Wiliam – Dweck epub books download
De fem stora : Fullan – Hattie – Timperley – Wiliam – Dweck las online bok
svenska De fem stora : Fullan – Hattie – Timperley – Wiliam – Dweck pdf
De fem stora : Fullan – Hattie – Timperley – Wiliam – Dweck book online
De fem stora : Fullan – Hattie – Timperley – Wiliam – Dweck book på svenska
De fem stora : Fullan – Hattie – Timperley – Wiliam – Dweck audiobook svenska gratis
De fem stora : Fullan – Hattie – Timperley – Wiliam – Dweck pa svenska pdf free download
De fem stora : Fullan – Hattie – Timperley – Wiliam – Dweck på svenska pdf
De fem stora : Fullan – Hattie – Timperley – Wiliam – Dweck on kindle
De fem stora : Fullan – Hattie – Timperley – Wiliam – Dweck epub on ipad
De fem stora : Fullan – Hattie – Timperley – Wiliam – Dweck svenska audiobook free
De fem stora : Fullan – Hattie – Timperley – Wiliam – Dweck ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *