>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2018-01-05
Språk:Svenska
ISBN-10:9789175456188
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 1422,57 KB

»Ingmar Karlsson är en sällsynt skicklig berättare, som på ett pedagogiskt och inspirerande sätt levererar historiska exposéer, politiska problemställningar och etnografisk kuriosa … Ingmar Karlssons innehållsrika bok ger en viktig påminnelse om minoritetsfolkens hemortsrätt.« Göteborgs-Posten

»På ett lättillgängligt, kåserande och intresseväckande sätt beskrivs ett drygt tjugotal av Europas små folk Genom författarens stora insikter i Europas historia och aktuella politiska förhållanden sätts de beskrivna folkens ursprung och öden in i ett större sammanhang.» Bibliotekstjänst

»I denna ytterst informativa bok får vi möta kända minoriteter som friser, bretoner och korsikaner men också mer okända folkgrupper som gagauzer, torbesjer och koraner.« Sydsvenskan

Allt fler minoriteter kräver sin rätt. Ny och högaktuell bok av Ingmar Karlsson!

Globalisering och digitalisering har ibland setts som ett hot mot Europas minoritetsfolk. Men denna utveckling har paradoxalt nog även haft stora effekter på gruppernas möjligheter att göra sina röster hörda. På senare år har minoritetskulturer fått ökad uppmärksamhet.

I De små folkens historia berättar Ingmar Karlsson kunnigt och kåserande om olika minoriteters spännande historia. Visste du till exempel att Andy Warhol var ruten? Eller att Donald Tusk är kasjub?

Med tanke på EU:s officiella motto Enhet i mångfald är det kanske inte så märkligt att vi på senare år har sett hur alltfler minoriteter i Europa kräver sin rätt. För när kommunismen kollapsade och stater splittrades blev det tydligt att det aldrig har funnits människor som betecknat sig som jugoslav, tjeckoslovak eller sovjetmedborgare. Däremot betecknade man sig som sloven, slovak, kroat, bosnjak, makedon, ukrainare, moldav, est, lett, litau och så vidare.

Samtidigt började också andra folkslag påminna om sin existens, sådana som saknar en autonom ställning i sina hemländer och sådana som saknar en modernation som tillvaratar deras intressen. Det handlar om bretoner, cimbrer, elsassare, friser, furlaner, ladiner, rutener, vlacher, gagauzer, sorber och kasjuber. Att globaliseringen och den digitala utvecklingen hjälpt dessa minoriteter är otvivelaktigt. Internet är ett ovärderligt redskap för kontakt med andra inom samma folkslag, vilket möjliggjort såväl undervisning i det egna språket som marknadsföring av de ofta isolerade och avlägset belägna trakter som kräsna och äventyrliga turister lockas av.

I sin bok De små folkens historia. Minoriteter i Europa berättar Ingmar Karlsson kunnigt och kåserande om några av Europas mer okända minoritetsfolk. Här står deras historia i centrum deras språk, kultur och livaktighet i dagens moderna Europa. Med sinne för detaljer och stor kunskap om helheten skildrar Ingmar Karlsson denna rika flora av folk.

Ingmar Karlsson har skrivit fler än tjugo böcker. De senaste, Roten till det onda (2016) och Inga vänner utom bergen (2017), har fått stor spridning och lysande recensioner.Nedladdningar:375
Besök:843

Läs boken De små folkens historia : minoriteter i Europa i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
De små folkens historia : minoriteter i Europa pdf download
De små folkens historia : minoriteter i Europa e-bok apple
De små folkens historia : minoriteter i Europa bok pdf svenska
De små folkens historia : minoriteter i Europa epub books download
De små folkens historia : minoriteter i Europa las online bok
svenska De små folkens historia : minoriteter i Europa pdf
De små folkens historia : minoriteter i Europa book online
De små folkens historia : minoriteter i Europa book på svenska
De små folkens historia : minoriteter i Europa audiobook svenska gratis
De små folkens historia : minoriteter i Europa pa svenska pdf free download
De små folkens historia : minoriteter i Europa på svenska pdf
De små folkens historia : minoriteter i Europa on kindle
De små folkens historia : minoriteter i Europa epub on ipad
De små folkens historia : minoriteter i Europa svenska audiobook free
De små folkens historia : minoriteter i Europa ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *