>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147112579
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2016-01-25
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 4925,63 KB

Den nya affärsredovisningen vägleder studenten genom hela lärprocessen. Serien består av en faktabok, en övningsbok och en lösningsbok. Böckerna säljs separat. Det pedagogiska upplägget med faktarutor, figurer, verklighetsanknutna fallstudier och övningsuppgifter underlättar inlärningen och hjälper studenten att greppa redovisningen på djupet. Den nya affärsredovisningen är Sveriges äldsta och mest använda redovisningsbok med marknadens starkaste pedagogiska upplägg – både lärare och studenter uppskattar hur grunderna i redovisning successivt byggs på med nya utmanande redovisningsområden.

Läs mer
Boken behandlar grundläggande redovisning med en stark teoretisk förankring. Den tar upp extern redovisning, ekonomisk planering och kontroll ur ett redovisningsperspektiv samt belyser budgetering, löpande redovisning, årsbokslut och räkenskapsanalys. I den 20:e upplagan har både språk och innehåll vässats ytterligare och boken har fått en ännu tydligare redovisningsprofil.
Exempel på förändringar i upplaga 20:
– Kapitel 1 till 3 har renodlats med fokus på redovisning och inte ekonomistyrning vilket gör att mer allmänna, teoretiska, resonemang är i förgrunden.
– Tydligare koppling av bokföring till redovisningsteori och för att därmed öka förståelsen för grundläggande redovisningsproblem.
– Ökat fokus på analys av kassaflöde.
– Stärkt koppling mellan övningsbok och huvudbok. Ett exempel är i kapitel där även övningsboken numera har räkneuppgifter om kundförluster där moms är med.
– Ny lagstiftning och normutveckling inom redovisningsområdet har arbetats in i läroboken – såväl nya krav på redovisningen som uppdaterade skatteregler återfinns i den nya upplagan
Boken är avsedd för grundläggande kurser inom redovisning. Med sitt pedagogiska upplägg är den också lämplig för övrig eftergymnasial utbildning samt företagsintern utbildning.
I ett samarbete med Visma medföljer marknadens mest populära redovisningsprogram – Visma e-ekonomi.

Om författarna
Per Arvidson är lärare och forskare vid Företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och konsult i Blueberryhill Management Consulting.
Thomas Carrington är lärare och forskare inom redovisning och revision vid Stockholms universitet. Han är läroboksförfattare i redovisning och revision på högskolenivå.
Gustav Johed är lärare och forskare vid Stockholms universitet. Han undervisar främst i externredovisning och forskar om redovisningens roll i bolagsstyrning.Nedladdningar:517
Besök:719

Läs boken Den nya affärsredovisningen Övningar i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Den nya affärsredovisningen Övningar pdf download
Den nya affärsredovisningen Övningar e-bok apple
Den nya affärsredovisningen Övningar bok pdf svenska
Den nya affärsredovisningen Övningar epub books download
Den nya affärsredovisningen Övningar las online bok
svenska Den nya affärsredovisningen Övningar pdf
Den nya affärsredovisningen Övningar book online
Den nya affärsredovisningen Övningar book på svenska
Den nya affärsredovisningen Övningar audiobook svenska gratis
Den nya affärsredovisningen Övningar pa svenska pdf free download
Den nya affärsredovisningen Övningar på svenska pdf
Den nya affärsredovisningen Övningar on kindle
Den nya affärsredovisningen Övningar epub on ipad
Den nya affärsredovisningen Övningar svenska audiobook free
Den nya affärsredovisningen Övningar ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *