>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2012-06-27
ISBN-10:9789179242435
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 2753,13 KB

Denna bok är den klassiska skildringen av det liberala marknadssamhällets uppgång och fall från slutet av 1700-talet till det andra världskriget (”The great transformation”, ursprungligen utgiven 1944). ”Den stora omdaningen” avser den omvälvning av samhällslivet som ekonomins tillväxt och förändring medför, via uppkomsten av marknader för pengar, arbetskraft, produktionsmedel, varor och mark.
Polanyi kritiserar tanken att de frikopplade marknaderna är ett naturligt socialt tillstånd. De är för honom varken eviga eller spontant framvuxna lösningar. Iscensättandet av den liberala utopin — att marknaderna automatiskt kan reglera samhällens och människors väl och ve — krävde tvärtom politiska ingrepp och lagändringar av gigantisk omfattning.
Polanyi visar sedan hur dessa fria marknader åter infogas och underordnas samhällets styrning. Inskränkningen av marknadernas självständighet var för Polanyi en naturlig åtgärd, ett samhällets spontant framvuxna skydd.
”Den stora omdaningen” är en personlig tolkning av ett avgörande historiskt skeende, och boken förmedlar en världsbild,en vision, som betonar samhälleliga institutioners relativitet, handlandets moraliska grundvalar och en misstro mot all utvecklingsmetafysik.
Gunnar Olofssons inledning lyfter fram centrala och viktiga teman i Polanyis arbete och skildrar hans bakgrund och insats.


Nedladdningar:436
Besök:653

Läs boken Den stora omdaningen – Marknadsekonomins uppgång och fall i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Den stora omdaningen – Marknadsekonomins uppgång och fall pdf download
Den stora omdaningen – Marknadsekonomins uppgång och fall e-bok apple
Den stora omdaningen – Marknadsekonomins uppgång och fall bok pdf svenska
Den stora omdaningen – Marknadsekonomins uppgång och fall epub books download
Den stora omdaningen – Marknadsekonomins uppgång och fall las online bok
svenska Den stora omdaningen – Marknadsekonomins uppgång och fall pdf
Den stora omdaningen – Marknadsekonomins uppgång och fall book online
Den stora omdaningen – Marknadsekonomins uppgång och fall book på svenska
Den stora omdaningen – Marknadsekonomins uppgång och fall audiobook svenska gratis
Den stora omdaningen – Marknadsekonomins uppgång och fall pa svenska pdf free download
Den stora omdaningen – Marknadsekonomins uppgång och fall på svenska pdf
Den stora omdaningen – Marknadsekonomins uppgång och fall on kindle
Den stora omdaningen – Marknadsekonomins uppgång och fall epub on ipad
Den stora omdaningen – Marknadsekonomins uppgång och fall svenska audiobook free
Den stora omdaningen – Marknadsekonomins uppgång och fall ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *