>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147114597
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2014-09-05
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 4829,75 KB

I Det lekande lärande barnet beskriver författarna sitt arbete med att ta fram en teoretisk grund för pedagogiken inom förskolan. Denna teoretiska grund benämns utvecklingspedagogik och knyts till förskolans tradition och andra förskolepedagogiska ansatser.

Läs mer
Centralt för teoriutvecklingen är metaforen ”Det lekande lärande barnet”. Detta lekande lärande barn, som gestaltas i boken, är ett kreativt, aktivt och erfarande barn som skapar mening och förståelse för sin omvärld i interaktion med andra barn och vuxna. Leken blir då en av många arenor för barns lärande, en lek där barn spontant agerar både på en kommunikativ och en metakommunikativ nivå. Men också där läraren skapar förutsättningar för barns kognitiva och metakognitiva reflekterande. Här framträder lärarens kompetens som såväl en fråga om att ”fånga” barns intentioner som att arrangera och få barn intresserade.

Om författarna
Maj Asplund Carlsson är professor i utbildningsvetenskap vid Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst.
Ingrid Pramling Samuelsson är professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.Nedladdningar:496
Besök:914

Läs boken Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori pdf download
Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori e-bok apple
Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori bok pdf svenska
Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori epub books download
Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori las online bok
svenska Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori pdf
Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori book online
Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori book på svenska
Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori audiobook svenska gratis
Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori pa svenska pdf free download
Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori på svenska pdf
Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori on kindle
Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori epub on ipad
Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori svenska audiobook free
Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *