>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144114835
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2017-06-12
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 2538,87 KB

Det politiska tänkandets historia berättar om de politiska idéernas utveckling i Västerlandet från Platon till våra dagar. En skildring av den politiska filosofins pånyttfödelse i vår egen tid, med tänkare som Arendt, Strauss, Rawls, Nozick och ”the communitarians”, för framställningen till omedelbar nutid. Särskild uppmärksamhet ägnas klassiska begrepp som dygd, natur och förnuft, vilka återfått en central ställning i den politiska teoridebatten. Riktningsgivande politiska verk som Platons Staten, Aristoteles Politiken, Augustinus Civitas Dei och Mills On Liberty samt Rawls A Theory of Justice lyfts fram och analyseras.
Boken är skriven i anknytning till modern forskning kring de politiska idéernas historia och till aktuella frågeställningar inom politisk teori och internationella relationer. Framställningen vad gäller internationell politik innefattar bland annat diskussioner kring globalisering, mänskliga rättigheter och ”historiens slut”.

I denna fjärde upp laga har text och referenser uppdaterats.
Det politiska tänkandets historia används sedan flera år som kursbok vid universitet och högskolor. Den är lämplig inom filosofi, idéhistoria, historia och statsvetenskap, och även användbar för exempelvis jurister.Nedladdningar:452
Besök:847

Läs boken Det politiska tänkandets historia i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Det politiska tänkandets historia pdf download
Det politiska tänkandets historia e-bok apple
Det politiska tänkandets historia bok pdf svenska
Det politiska tänkandets historia epub books download
Det politiska tänkandets historia las online bok
svenska Det politiska tänkandets historia pdf
Det politiska tänkandets historia book online
Det politiska tänkandets historia book på svenska
Det politiska tänkandets historia audiobook svenska gratis
Det politiska tänkandets historia pa svenska pdf free download
Det politiska tänkandets historia på svenska pdf
Det politiska tänkandets historia on kindle
Det politiska tänkandets historia epub on ipad
Det politiska tänkandets historia svenska audiobook free
Det politiska tänkandets historia ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *