>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147105434
Utgivningsdatum:2013-05-08
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 4228,88 KB

Det sociala livet i skolan är en introduktion till socialpsykologi där kunskapsområdet relateras till skolans värld genom skildringar av vardagssituationer och resultat från forskning. Kapitlen handlar bland annat om grupper, grupputveckling, normer, lärarens roll som ledare och fostrare, social identitet, konflikter och mobbning.

Läs mer
Att vara lärare innebär att möta, hantera, organisera, påverka och påverkas av grupper. Grupprocesser och social påverkan både i och utanför klassrummet har betydelse för det sociala klimatet och för hur elever och lärare uppträder. Läraren ska också arbeta aktivt med värden och normer. För att kunna påverka grupper på ett professionellt sätt är kunskaper i socialpsykologi en väsentlig grund.
Boken erbjuder ett socialpsykologiskt kunskapsunderlag för reflektion, diskussion och handling när det gäller förhållanden i skolan, social påverkan och värdepedagogik eller ”värdegrundsarbete”. Den vänder sig i första hand till lärarstudenter och studenter i pedagogik och pedagogiskt arbete, men även till studenter i psykologi som intresserar sig för sociala processer i skolan. Boken är avsedd för kurser på högskolenivå.
I denna nya upplaga har i synnerhet kapitlet om mobbning upp daterats och reviderats och presenterar nu fler perspektiv på mobbning. Även kapitlet om läraren som auktoritet har i betydande grad bearbetats genom att bland annat behandla forskning om lärar-elevrelationer. Boken har också uppdaterats när det gäller forskningsreferenser, och nya begrepp har tillkommit.

Om författarna
Robert Thornberg är docent i pedagogik och verksam vid Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet. Han arbetar bland annat inom lärarutbildningen och med skolforskning.Nedladdningar:348
Besök:992

Läs boken Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare pdf download
Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare e-bok apple
Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare bok pdf svenska
Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare epub books download
Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare las online bok
svenska Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare pdf
Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare book online
Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare book på svenska
Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare audiobook svenska gratis
Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare pa svenska pdf free download
Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare på svenska pdf
Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare on kindle
Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare epub on ipad
Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare svenska audiobook free
Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *