>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2015-07-08
Språk:Svenska
ISBN-10:9789139018469
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 8158,24 KB

Detaljplanehandboken ger stöd och vägledning för plan- och lovhandläggare och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor.

Sedan föregående upplaga är innehållet uppdaterat efter de förändringar som har skett i plan- och bygglagen vid årsskiftet 2014/2015 och efter Boverkets nya allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan (BFS 2015:5, DPB 1). Lagändringarna innebär bland annat nya regler om planprocessen, om genomförandet och om innehållet i och utformningen av detaljplanen.

Författarna har inspirerats av ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser” från 2002, Boverkets allmänna råd enligt den äldre plan- och bygglagen. Innehåll och upplägg är dock väsentligt annorlunda, dels på grund av införandet av den nya plan- och bygglagen 2010:900 och dels för att nya viktiga kunskapsområden för detaljplaneringen har tillkommit. Handboken återger också visst relevant innehåll från Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken i dess version före årsskiftet 2014/2015.Nedladdningar:543
Besök:976

Läs boken Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juni 2015 i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juni 2015 pdf download
Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juni 2015 e-bok apple
Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juni 2015 bok pdf svenska
Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juni 2015 epub books download
Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juni 2015 las online bok
svenska Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juni 2015 pdf
Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juni 2015 book online
Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juni 2015 book på svenska
Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juni 2015 audiobook svenska gratis
Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juni 2015 pa svenska pdf free download
Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juni 2015 på svenska pdf
Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juni 2015 on kindle
Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juni 2015 epub on ipad
Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juni 2015 svenska audiobook free
Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juni 2015 ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *