>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2002-09-01
ISBN-10:9789127083790
Språk:Svenska
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 6292,47 KB

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsform som utvecklades av Marsha Linehan i USA under 1990-talet. Behandlingsmetoden har tagit inspiration från inlärningsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi och zenbuddhistiska tankesätt. Den idé som genomsyrar arbetssättet är dialektiken mellan acceptans och förändringsarbete.

Patienten går både i individualterapi och i färdighetsträning. De färdigheter som tränas är förmåga att vara uppmärksam och närvarande i nuet, att kunna skapa och vidmakthålla goda relationer till andra, att kunna reglera sina känslor, att kunna klara svåra situationer utan att ta till destruktiva beteenden, t.ex. skada sig själv.

Boken tar speciellt upp hur DBT kan användas i arbete med patienter med IPS (emotionellt instabil personlighetsstörning), med annan terminologi kallad borderline personlighetsstörning. Patienter med IPS har särskilda problem med att reglera känslor och de fastnar lätt i destruktiva mönster.

Boken inleds med en diskussion av IPS och vilka speciella svårigheter patienter med denna diagnos ställs inför. Sedan tar författarna upp bakgrund och teoribildning bakom DBT samt går noggrant in på hur DBT struktureras, både terapin som sådan och den enskilda sessionen.

Boken vänder sig främst till studerande och verksamma inom psykologi, psykoterapi och vård samt andra som i sitt yrkesliv kommer i kontakt med människor, men den kan även läsas av patienter. Alla kan låta sig inspireras av den positiva människosyn som präglar framställningen.Nedladdningar:389
Besök:714

Läs boken Dialektisk Beteendeterapi Vid Emotionellt Instabil Personlighetsstörning : i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Dialektisk Beteendeterapi Vid Emotionellt Instabil Personlighetsstörning : pdf download
Dialektisk Beteendeterapi Vid Emotionellt Instabil Personlighetsstörning : e-bok apple
Dialektisk Beteendeterapi Vid Emotionellt Instabil Personlighetsstörning : bok pdf svenska
Dialektisk Beteendeterapi Vid Emotionellt Instabil Personlighetsstörning : epub books download
Dialektisk Beteendeterapi Vid Emotionellt Instabil Personlighetsstörning : las online bok
svenska Dialektisk Beteendeterapi Vid Emotionellt Instabil Personlighetsstörning : pdf
Dialektisk Beteendeterapi Vid Emotionellt Instabil Personlighetsstörning : book online
Dialektisk Beteendeterapi Vid Emotionellt Instabil Personlighetsstörning : book på svenska
Dialektisk Beteendeterapi Vid Emotionellt Instabil Personlighetsstörning : audiobook svenska gratis
Dialektisk Beteendeterapi Vid Emotionellt Instabil Personlighetsstörning : pa svenska pdf free download
Dialektisk Beteendeterapi Vid Emotionellt Instabil Personlighetsstörning : på svenska pdf
Dialektisk Beteendeterapi Vid Emotionellt Instabil Personlighetsstörning : on kindle
Dialektisk Beteendeterapi Vid Emotionellt Instabil Personlighetsstörning : epub on ipad
Dialektisk Beteendeterapi Vid Emotionellt Instabil Personlighetsstörning : svenska audiobook free
Dialektisk Beteendeterapi Vid Emotionellt Instabil Personlighetsstörning : ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *