>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147099719
Utgivningsdatum:2011-06-15
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 7498,89 KB

I Elefanten i klassrummet utmanar Jo Boaler den traditionella matematikundervisningen som präglas av ett perspektiv där matematiken framställs som en samling regler och standardmetoder som man måste lära sig. Hon hävdar, liksom många andra, att skolundervisningen bör ge barn en positiv uppfattning om hela matematikens spännande värld, och att en sådan strävan är avgörande när det gäller att få slut på de försämrade resultaten i skolan. I boken beskrivs lyckade exempel från sommarskolan som hon drev under några veckor tillsammans med sina doktorander. Eleverna fick lära sig att använda matematik på ett flexibelt sätt, och de fick arbeta mera som matematiker arbetar, det vill säga med att lösa långa och komplicerade problemställningar.

Läs mer
Jo Boaler är professor i matematik. Hon har i många år följt undervisningen i matematik i amerikanska klassrum. Här redovisar hon sina forskningsresultat och ger handfasta didaktiska råd till lärare om hur elevernas matematiska förmåga kan utvecklas. Boken innehåller också kapitel om formativ bedömning i matematik. Det är intressant att konstatera att problemen i amerikanska klassrum är väldigt lika problemen i svenska klassrum. Här redovisar hon sina forskningsresultat och ger handfasta didaktiska råd till lärare om hur elevernas matematiska förmåga kan utvecklas.
I denna svenska utgåva av boken finns ett förord av Astrid Pettersson som är professor i pedagogik med inriktning mot utvärdering och matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet. I förordet placerar hon in boken i en svensk kontext .
Boken är en svensk utgåva av den populära engelska boken The Elephant in the Classroom: Helping Children Learn and Love Math (även utkommen i USA med titeln What’s Math Got to Do with It?: Helping Children Learn to Love Their Least Favorite Subject).

Om författarna
Jo Boaler är professor vid Stanforduniversitetet. Hon var tidigare bl.a. universitetslektor vid King”s College och skollärare i London och Kalifornien. Hon medverkar regelbundet i tv och radio i USA och England och hennes forskning har blivit omskriven i tidningar över hela världen, bland annat Wall Street Journal och The Times (London).Nedladdningar:427
Besök:876

Läs boken Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik pdf download
Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik e-bok apple
Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik bok pdf svenska
Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik epub books download
Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik las online bok
svenska Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik pdf
Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik book online
Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik book på svenska
Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik audiobook svenska gratis
Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik pa svenska pdf free download
Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik på svenska pdf
Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik on kindle
Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik epub on ipad
Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik svenska audiobook free
Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *