>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144097114
Utgivningsdatum:2017-01-10
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 6287,16 KB

Elever måste ges stora möjligheter att utveckla sitt skrivande genom hela skoltiden. Därför behöver deras lärare erbjuda en systematisk skrivundervisning som omfattar dels konkreta exempel på hur språket i olika texter ser ut, dels ett textanalytiskt metaspråk som kan användas för att samtala om texter och som knyter an till läroplanernas intentioner om språkutveckling.

Med hjälp av exempel från elevers egna texter diskuterar författaren ett brett urval av centrala språk- och litteraturvetenskapliga begrepp. Bland annat presenteras textbindning, textaktivitet och genre samt olika narratologiska begrepp. I varje kapitel knyts resonemangen till läroplanerna och deras kunskapskrav.
Elevernas texter riktar sig dels till studenter som läser svenska och svenska som andraspråk i grund- respektive ämneslärarprogrammets olika kurser. Dels riktar den sig till verksamma lärare i dessa och andra ämnen i grund- och gymnasieskolan.Nedladdningar:325
Besök:649

Läs boken Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning pdf download
Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning e-bok apple
Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning bok pdf svenska
Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning epub books download
Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning las online bok
svenska Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning pdf
Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning book online
Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning book på svenska
Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning audiobook svenska gratis
Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning pa svenska pdf free download
Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning på svenska pdf
Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning on kindle
Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning epub on ipad
Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning svenska audiobook free
Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *